Brabants militair erfgoed opnieuw onder de aandacht

In Noord-Brabant loopt een waterlinie van 165 kilometer met tal van forten, schansen en stadsmonumenten door de provincie. Een ingenieus systeem van dijken en sluizen zorgde ervoor dat de bewoners het gebied onder water konden zetten om vijandige legers tegen te houden. Dit militaire erfgoed lag tot voor kort zo goed als begraven in het landschap. De provincie en daarna de Alliantie Zuiderwaterlinie riepen de hulp in van Connect om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. De opdracht startte in 2016 en Connect is nog altijd betrokken bij zowel strategie, advies als uitvoering.

Vraag

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de vestingsteden, forten en natuurbeheerders te enthousiasmeren om de linie in haar geheel op de kaart te zetten. Bovendien was er de vraag om de samenwerking tussen de 25 partners te versterken. Naast een strategische publiekscommunicatie was er dus ook vraag naar partnercommunicatie. In de tweede fase werd de linie onder de aandacht gebracht van bewoners en toeristen. Inmiddels heeft het programma een ontwikkeling doorgemaakt waarbij er nieuwe programmadoelstellingen geformuleerd zijn. Op basis hiervan zijn er ook aanvullende communicatieopgaven opgesteld. Zo zijn ook landschap en ruimte toegevoegd. Een belangrijke vraag blijft: Hoe maak je van een beleidsprogramma vol maatschappelijke doelstellingen een sterk merk?

Aanpak

We adviseerden om te focussen op de volgende thema’s: erfgoed, duurzaam toerisme, ruimte en landschap. Zo kan de verbindingskracht van erfgoed bijdragen aan de leefbaarheid van de Zuiderwaterlinie. Deze focus werkten we uit tot een volledige communicatiestrategie met de daaraan gekoppelde uitvoering.

Resultaat

Onze strategie werd goedgekeurd; de uitvoering kon starten! We zorgden (samen) voor een nieuwe website, een intranet voor partners, persaanpak, markeringen in het veld en toeristische producten als een Zuiderwaterlinie-wandelpad, een autorouteboekje en een fietsrouteboekje. Ook geven we sturing aan de socialmediacampagne, begeleiden we diverse videoproducties en schrijven we maandelijks toeristische nieuwsbrieven en partnerupdates.

Ondertussen blijven we actuele vraagstukken kritisch bekijken en sturen we onze strategie bij waar nodig.

Facts & Figures

  • Met 11 vestingsteden en een lengte van 165 kilometer is de Zuiderwaterlinie het grootste gebied in Nederland dat ter verdediging onder water werd gezet. Het is dan ook het grootste monument van Nederland.
  • Het liniegebied zelf telt ruim 840.000 bewoners, die we kunnen verrassen met het erfgoed in hun achtertuin.
  • De oudste vestingwerken van de Zuiderwaterlinie dateren al van 1582. Vestingbouwer Menno van Coehoorn bouwde de linie in de 17de eeuw uit tot de langste ketting van vestingsteden in Nederland.

Door middel van communicatie maken we de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie zichtbaar en beleefbaar.

Jessica Verberne, Communicatieadviseur - Projectleider bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Jessica

cases

Case

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant

Case

Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport

Aviation Valley

Case

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant