Communicatief cement voor Programma A2 Deil-Vught

De A2. Het is de op een na langste en misschien ook wel de bekendste snelweg van Nederland. Voor het tracé tussen knooppunt Deil, ’s-Hertogenbosch en Vught loopt er een MIRT-traject om de weg aan te pakken. Over een paar maanden neemt de minister haar voorkeursbeslissing. Maar zoals het een modern infraproject betaamt, blijft het daar niet bij. Samen met allerlei partners loopt er tegelijkertijd een succesvolle aanpak met een pakket aan quick wins, bestaande uit kleine maatregelen aan de weg, maar ook met allerlei smart mobility-maatregelen voor diverse doelgroepen, uiteenlopend van reizigers tot werkgevers en logistieke partijen.

Vraag

Connect kwam aan boord in de zomer van 2020. Door de diversiteit aan projecten en partners was de externe communicatie versnipperd geraakt. Het gevolg? De rode draad in het verhaal ontbrak. Zonde natuurlijk, want het programma had een ijzersterk verhaal te vertellen, over een adaptieve aanpak, met een moderne mix van infra en smart. De opdrachtgever wenste daarom een communicatief kader, dat zou leiden tot meer samenhang, met een helder geformuleerde kernboodschap en praktische handvatten voor de uitvoering.

Aanpak

Met het oog op de voorkeursbeslissing van de minister in het najaar, was het zaak om vaart te maken. We stelden daarom een lean traject voor in de zomerperiode. Lean, maar zeker niet kort door de bocht, want samenhang brengen in de communicatie lukt alleen als de verschillende geluiden en invalshoeken erin verwerkt zijn. Uiteindelijk leidde een diepgravende interviewronde en een intensieve, maar inspirerende werksessie tot ‘de route naar meer samenhang’. Geen pak papier, maar een visuele praatplaat op groot formaat. Voorop de inhoud van communicatie en achterop, zeker zo belangrijk, de organisatie. Met centraal een cementmolen, die de drie elementen voor meer samenhang visualiseerde: een gezamenlijke boodschap, helderheid over de afzender en structurele zichtbaarheid.

Resultaat

We kregen met de praatplaat alle betrokkenen weer op één (verhaal)lijn. Van programmamanager, tot omgevingsmanager, woordvoerder en communicatieadviseur. We namen de tijd om de praatplaat aan de betrokkenen te pitchen, namen de feedback ter harte en we verwerkten deze zorgvuldig. In 2021 komt de ‘route naar meer samenhang’ tot uitvoering. Dan wordt het resultaat ook in de omgeving zichtbaar.

Facts & Figures

  • 6 partners werken in het programma samen
  • Er ligt een pakket van meer dan 20 maatregelen
  • We spraken in de interviews met 14 personen
  • De communicatievisie werd 4 keer gepitcht

In het programma A2 Deil-Vught werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland samen aan de bereikbaarheid van de regio.

Eefje Rolsma, Senior communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Case

Communicatiebegeleiding voor Lob van Gennep

Waterschap Limburg

Case

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT

VRT

Case

Smart Mobility in de meest innovatieve regio van Nederland

SmartwayZ.NL