Projectcommunicatie en participatiebegeleiding voor De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is opgericht door de Vlaamse regering om een aantal grote en complexe mobiliteitsprojecten in Vlaanderen versneld te realiseren. Connect ondersteunt De Werkvennootschap bij de communicatie en participatie van drie belangrijke projecten: Noord-Zuid Limburg, R4 West en Oost (R4WO) en Rond Ronse. Dit doen we van strategie tot en met realisatie. 

Vraag 

Hoe zorgen we er met adequate communicatie en een sterk participatietraject voor dat een groot aantal stakeholders hun schouders zetten onder complexe infrastructuurprojecten? 

Aanpak  

Connect ondersteunt De Werkvennootschap bij de externe communicatie van al haar projecten. Deze brede opdracht omvat onder andere het opstellen van een strategie per project, de operationele uitvoering van de communicatieacties en het begeleiden van participatietrajecten. We werken op dagelijkse basis samen met de communicatiemanager van De Werkvennootschap waarbij onze adviseurs minstens drie dagen per week bij De Werkvennootschap werken op het ritme van de verschillende projecten. 

De Limburgse Noord-Zuidverbinding is de verbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Ter hoogte van Houthalen-Helchteren loopt deze drukke baan dwars door het centrum van de gemeente. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de hele regio. De oplossing ligt echter niet voor de hand. Tal van stakeholders zoals natuurorganisaties, wijkverenigingen, ondernemers of lokale en regionale overheden zijn immers nauw betrokken bij het project. De expertise van Connect op het vlak van participatie en stakeholdermanagement wordt actief ingezet om de participatiestrategie vorm te geven, de uitvoering op te volgen en de stakeholdercontacten te voeren. 

De R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate wordt de komende jaren aangepakt om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren en te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Het project houdt een twintigtal ingrepen in met investeringen in bruggen, onderdoorgangen en fietsinfrastructuur. Connect zorgt voor de projectcommunicatie en participatiemiddelen. 

Voor beide projecten creëerde Connect op korte termijn een nieuw logo en een projectwebsite. Tevens organiseerden we participatiemomenten en werkten we een communicatieplan uit dat de strategie en de communicatieacties voor de komende jaren zal bepalen. 

Resultaat 

De inspanningen die Connect levert voor deze projecten kunnen samengevat worden met de woorden van Brigitte Lossy, stakeholdermanager van De Werkvennootschap: “We betrekken in onze aanpak niet alleen de politieke overheden, maar ook natuurorganisaties, belangengroepen, bewoners, … om samen van onderuit het project vorm te geven.”   

 Facts & figures  

  • De Noord-Zuidverbinding begint na 47 jaar terug van 0, met maximale ruimte voor stakeholderparticipatie. 
  • Er waren meer dan 70 stakeholders van 36 verschillende organisaties aanwezig tijdens het kick-off stakeholdermoment voor de Noord-Zuid Limburg.  
  • De websites www.noordzuidlimburg.be en www.R4WO.be kwamen online na respectievelijk 1,5 maanden en 2 maanden sinds de start van de opdracht. 

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT

Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel

Case

Participatiestrategie voor herontwikkeling erfgoed Galvanitasfabriek in Oosterhout

Schonck, Schul & Compagnie en BPD Ontwikkeling BV