tool

Provinciale uitdagingen

Provincies bouwen aan projecten met een grote maatschappelijke impact. Ze overstijgen het lokale beslissingsniveau, voltrekken zich in een brede regio en hebben betrekking op duizenden inwoners. Dat gaat gepaard met uitdagingen. 

Connect is vertrouwd met die uitdagingen. Hoe zet u als provincie het project op de politieke agenda? Hoe betrekt partners? Hoe creëert u draagvlak bij de bevolking? Hoe toont de meerwaarde van een langetermijnvisie? Hiervoor ontwikkelde Connect binnen de verschillende domeinen een stakeholderaanpak op maat van provincies in Vlaanderen en Nederland.

Ervaring met mobiliteit, ruimte, erfgoed, en toerisme en cultuur

Onze adviseurs hebben al heel wat ervaring met provinciale projecten. Zo staan we sinds 2017 in voor de communicatiebegeleiding van de Smart Mobility-opgave in Noord-Brabant. Ook zetten we onze schouders onder het informatie- en participatietraject voor het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL), waarmee we inwoners, middenveld en gemeenten overtuigden om hun ideeën te geven. Bij Brabants Erfgoed slagen we erin om via campagnes en een sterk stakeholdernetwerk het belang van cultureel erfgoed op de maatschappelijke agenda te krijgen. En voor de Provincie Limburg (NL) dachten we een strategisch raamwerk uit om projecten rond toerisme en recreatie te selecteren en acties uit te zetten zodat de provinciale inspanning terug zichtbaar worden.

Benieuwd wat Connect voor uw organisatie of dienst kan betekenen? Download de pdf, en wij contacteren u voor een eerste gesprek.

Deze plooikaartjes downloaden?

Vul je e-mailadres in en ontvang de link.

tools

Strategische educatie
Tool

Strategische educatie