nieuwsbericht

Slimme mobiliteit in België: pleidooi voor een overkoepelend strategisch kader

dinsdag 22 oktober 2019

Op 11 oktober vond in Brussel het ITS Congres plaats. Dit congres over Intelligente TransportSystemen stond in het teken van nieuwe publieke en private diensten die duurzame mobiliteit mogelijk maken. Opvallende vaststelling tijdens het congres was dat de Belgische ambities inzake Smart Mobility hoog zijn, maar dat er binnen enkele noodzakelijke domeinen nog geen passend kader voorhanden is. Onze ervaring vanuit Nederland indachtig, formuleren we hieronder drie strategische uitdagingen waarop dit overkoepelend kader een antwoord moet bieden.

1. Een sterk verhaal dat stakeholders verbindt

Smart mobility staat op dit moment nog in zijn kinderschoenen. Daarom hebben we nood aan een sterk verhaal dat stakeholders verbindt en waarin eenieder tegelijk de ruimte heeft om zijn eigen accenten te leggen. Zo hoorden we tijdens het congres Dominique Leroy van Proximus pleiten voor sterkere netwerken om slimme auto’s met elkaar te verbinden, Denis Gorteman van D’Ieteren zich sterk maken dat de helft van de wagens die hij tegen 2025 verkoopt elektrisch zullen rijden en Bart De Groote van NMBS een voorstander zijn van open data. Goede ideeën die zonder onderlinge samenwerking en afstemming tot gemiste kansen kunnen leiden.

2. Een samenwerkende overheid die schakelt tussen de verschillende werkterreinen

De drijvende krachten achter SmartwayZ.NL zijn onder meer de Provincies Noord-Brabant en Limburg, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten in Brabant en Limburg. Het is met andere woorden de overheid die op verschillende niveaus samenwerkt om slimme mobiliteit in de zuidelijke regio van Nederland te realiseren. Naast een verhaal dat alles naar de buitenwereld toe verbindt, wordt er dus ook achter de schermen sterk ingezet op verbinden. Zo vermijd je dat op lokaal niveau projecten worden opgezet die niet kaderen binnen de regionale of landelijke visie. Smart Mobility Belgium lanceerde vorig jaar een oproep aan iedereen om duurzame mobiliteitsprojecten in te dienen waaruit enkele projecten werden geselecteerd voor overheidssteun. Deze oproep is uitermate geschikt als vliegwiel om een grootschalige en eenduidige Smart Mobility aanpak te ontwikkelen. In samenspraak met overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

3. Een wettelijk kader dat anticipeert op de toekomst

Steden en gemeenten maken de komende weken snel werk van een wet die elektrische steps op het voetpad verbiedt. Dit voorbeeld toont aan dat nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen sneller ontstaan dan de wetgever kan volgen. Net zoals de sprekers op het ITS Congres zien wij een grote verantwoordelijkheid voor de wetgevende macht van ons land om een wetgeving te ontwikkelen waarbinnen bedenkers van duurzame mobiliteitsoplossingen kunnen opereren. Willen we de komende decennia niet verzanden in wetgevende kronkels en uitspraken die haaks op elkaar staan, is dit absoluut noodzakelijk. Uiteraard kan dit niet zonder dat de wetgevende macht weet waar de uitvoerende macht naartoe wil werken. In de eerste plaats is een strategische beleidsvisie rond smart mobility op zijn plaats.

Meer info over onze rol bij SmartwayZ.NL vind je via deze link.


Lydia Manusama & Wouter Toelen

Regelmatig communicatietips, strategische insights en inspirerende artikels in je mailbox ontvangen?

Schrijf je dan zeker in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Nieuws

Connect en partners winnen raamcontract Rijkswaterstaat
Nieuwsbericht

Connect en partners winnen raamcontract Rijkswaterstaat

Mensen luisteren in collegezaal naar spreker
Nieuwsbericht

Terugblik op de studiedag 'Omgevingscommunicatie in de praktijk: wat en hoe?'

Groepsfoto team Connect op grasveld
Nieuwsbericht

Dit was Connect in 2023!