Communicatief startschot voor een toekomstbestendig Zuidelijk Maasdal

Om in het gebied van de Belgische grens bij Eijsden tot en met de monding van de Geul bij Voulwames veilig te kunnen blijven wonen, werken, recreëren en varen, zijn maatregelen nodig. Zes partners spreken in juni 2023 af een integrale verkenning te starten naar een oplossing onder de naam Zuidelijk Maasdal. Hoe zorg je nu dat de omgeving goed wordt geïnformeerd over de start van deze verkenning? Aan Connect de vraag om het fundament voor de communicatie te leggen.

Vraag

Doordat de zes partners (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen) zich verenigen, is het mogelijk de opgave voor het gebied integraal aan te pakken. Het brengt ook uitdagingen met zich mee. Onder meer op het gebied van afzenderschap en de stijl van communiceren. Daarnaast krijg jein een project van deze omvang en scope te maken met een breed scala aan stakeholders en issues. Een aanpak om de brede omgeving op een proactieve manier te informeren en betrekken, was gewenst. 

Aanpak

Connect ging aan de slag met de partners om de samenwerking onder één gezamenlijke identiteit vorm te geven. We kwamen tot de ontwikkeling van een logo, huisstijl en kernboodschap met als afzender het Zuidelijk Maasdal. Vanuit daar maakten we de eerste communicatiemiddelen zoals een eigen website met informatie over de verkenning. We zorgden voor een overlegstructuur tussen woordvoerders en communicatieadviseurs van de samenwerkende partijen zodat iedereen vanuit dezelfde boodschap werkte. Om volksvertegenwoordigers en de brede omgeving kennis te laten maken met het project, organiseerden we eind 2023 twee informatiebijeenkomsten. Daar haalde het projectteam reacties van de omgeving op die worden gebruikt in de verdere uitwerking van de verkenning. Ook de komende jaren blijven we naar de omgeving intensief communiceren.

Resultaat

In deze eerste fase van de verkenning haalde het projectteam 28 reacties op. De reacties bestaan uit oplossingen voor de opgave in het project, maar brachten ook meekoppelkansen en andere belangrijke ontwikkelingen in het gebied naar voren. De twee informatieavonden werden drukbezocht. Connect blijft de komende jaren aan boord voor de doorlopende communicatiebegeleiding en participatieondersteuning. 

Facts & Figures

  • Circa 165.000 mensen wonen in het Zuidelijk Maasdal
  • In het project werken zes partners samen
  • Meer dan 150 mensen bezochten de eerste informatiebijeenkomst in december 2023

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Carlo

cases

Connect - Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling
Case

Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling

Regio's Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT
Case

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT

VRT

gemeente maasgouw global goals
Case

Communicatieaanpak voor duurzaamheidsprogramma gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw