Strategisch communicatieadvies voor ingrijpende infrastructuurwerken van MIVB

Het project, metrolijn 3, komt er in opdracht van de MIVB en Beliris, een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet de mobiliteit, het openbaar vervoer en het gebruiksgemak in de hoofdstad gevoelig verbeteren. Het omvat de aanleg van een nieuwe metrolijn 3 van 10,3 kilometer die Brussel doorkruist van noord naar zuid, van het station Albert in Vorst tot aan de halte Bordet in Evere. Deze plannen liggen al jaren op tafel, maar lagen door de complexe besluitvormingsprocedures lang stil. De vraag naar performante mobiliteitsoplossingen in de Belgische hoofdstad werd doorheen de jaren alleen maar groter, waardoor het Brusselse Gewest toch besloot om ermee verder te gaan. Het project brengt ingrijpende werken van lange adem met zich mee die veel impact zullen hebben op de omgeving. Daarom zorgt Connect sinds 2019 samen met het Parijse bureau Sennse voor de project- en omgevingscommunicatie van de metro 3.

Vraag

De uitdagingen die de aanleg van de nieuwe metrolijn met zich meebrengt zijn groot. Verschillende drukbevolkte wijken en handelsstraten in Brussel zullen jarenlange hinder ondervinden door de noodzakelijke werken. We moeten daarom alle betrokkenen zo goed mogelijk betrekken in de verschillende fases, tijdig en transparant communiceren over het project en over de werken en zo draagvlak en acceptatie creëren bij de omgeving en bij de Brusselaar in het algemeen. Ook zorgt het ingewikkelde politieke karakter van Brussel voor een extra uitdaging. Er zijn veel betrokkenen in dit project. Om de werken tot een goed einde te brengen is een nauwgezet stakeholdermanagement dan ook noodzakelijk.

Aanpak

We ontwikkelen samen een overkoepelende strategie die de communicatie voor de nieuwe metrolijn op alle niveaus kadert en stuurt. Zo is er in eerste instantie de corporate communicatie die zorgt voor de nodig imagoboost. We ontwikkelen en zorgen voor de uitvoering van de projectcommunicatie, waarbij de focus ligt op het wat, waarom, hoe en wanneer van de werken. Daarnaast verzorgen we ook de werfcommunicatie met een focus op signalisatie, minder-hinder communicatie, crisiscommunicatie, issue-management en stakeholdermanagement.  Ook doen we de volledige communicatie- en participatiecoördinatie tussen de verschillende partners onderling. 

Resultaat

Met de juiste communicatie op het juiste moment creëren we vertrouwen in het project bij de omgeving. We zetten in op eerlijke, positieve en onderhoudende communicatie om zo de hinder te verminderen die de werken onvermijdelijk met zich meebrengen. Daarnaast zorg de aanpak ook voor draagvlak voor het project bij de buurt, zodat zij de nieuwe metrolijn accepteren en kunnen uitkijken naar een aantrekkelijker openbaar vervoer in Brussel met meer capaciteit.

Facts & figures

  • De nieuwe metrolijn zal 10,3 km lang zijn.
  • De metro zal het traject van Evere naar Vorst afleggen in 20 minuten.
  • De MIVB bouwt 8 nieuwe metrostations in Brussel voor Metro 3.

We starten met een duidelijke communicatiestrategie als de leidraad voor de komende jaren. Communicatie tovert het ongemak van de werken niet weg, maar alle betrokkenen tijdig en transparant informeren en ondersteunen helpt de hinder wel te beperken.

Julie de Schampheleer, Senior Communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Julie

cases

Productie en communicatiebegeleiding voor tv-serie Brabant onder de Radar
Case

Productie en communicatiebegeleiding voor tv-serie Brabant onder de Radar

Provincie Noord-Brabant

Communicatiestrategie voor Brabants erfgoedbeleid
Case

Communicatiestrategie voor Brabants erfgoedbeleid

Provincie Noord-Brabant

Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen
Case

Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen

Scholen van Morgen