blog

De communicatieadviseur als onmisbare factor in allianties: 3 tips voor een vliegende start

"Wij hebben de ambitie om de gezondste regio van het land te worden. Dat is de stip op de horizon waar we naartoe werken. Heel ambitieus, dat weten we. Daarom hebben we samen met overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en de omgeving de handen ineengeslagen. Er zijn al volop plannen gemaakt, de 4 doelen staan op papier en de eerste initiatieven zijn gestart. Nu is het tijd voor de volgende stap: hoe gaan we onszelf op de kaart zetten? Ik zat te denken aan een opvallend logo, sterke slogan en inspirerende website. Kunnen jullie ons daarbij helpen?"

Vaak denken allianties dat een logo of website hun communicatievraagstuk oplost en hen de gewenste bekendheid geeft. Dat is dé vraag, waarmee je als communicatieadviseur vaak als eerste wordt gevonden. Zonde! Het vraagstuk is veel breder en jouw meerwaarde kan veel groter zijn. Voorkom tunnelvisie en beperk je niet tot alleen vormgeving. Starten met een logo is als een sticker plakken zonder lijm. Die blijft niet zitten. Hoe zorg je dan wel dat de boodschap beklijft? Wij geven je drie tips voor een vliegende start.  

1. Investeer in de relatie 

Een alliantie vormen met andere organisaties vraagt lef. Om ieders individuele doelen en belangen eventjes naar de achtergrond te brengen en om samen concrete stappen te zetten naar een gezamenlijk doel. Vertrouwen hebben in elkaar, goed naar elkaar luisteren en een goede samenwerking tussen de partners is daarom key. Schenk dus niet alleen aandacht aan externe communicatie. Juist voor allianties geldt: buiten winnen is binnen beginnen. Neem als alliantiecommunicatieadviseur het initiatief. Creëer ruimte voor de deelnemers om elkaar te leren kennen. Plan bijvoorbeeld een gezamenlijke startmeeting in waarbij je uitgebreid kennismaakt met elkaar en afspraken maakt over de samenwerking. Zo bouw je een vertrouwensband op en zorg je voor korte lijnen tussen partners. Kortom: allianties smeed je door een relatie op te bouwen. 

2. Bepaal samen het verhaal 

Allianties hebben een gemeenschappelijk doel. Daarnaast hebben alle deelnemende partijen ook ieder hun eigen belangen en werkwijzen. En dat is prima. Dat hoeft de gezamenlijke communicatie niet in de weg te staan. Als dit voor elkaar maar duidelijk is. Steek daarom vroegtijdig de koppen bij elkaar tijdens een werksessie die jij als communicatieadviseur organiseert en begeleidt: wat verbindt ons? Wat zijn de verschillen? En wat is onze gezamenlijke boodschap? Dit verbindende verhaal vormt het communicatieve cement tussen de partners en de kapstok waaraan je de gezamenlijke communicatie ophangt. Het helpt je om alle voor de alliantie belangrijke thema’s te belichten. Het zorgt voor een consequent verhaal, waarmee je aan herkenbaarheid bouwt bij de externe doelgroep.  

3. Toon lef, vraag door! 

Bij de start staan de partners te trappelen: ze zijn enthousiast, ambitieus en het gezamenlijke belang is helder. Vaak wordt snel daarna de communicatieadviseur erbij geroepen: wij willen onze ambitie aan de buitenwereld laten zien met een opvallend logo, sterke slogan en inspirerende website. Trap niet in deze ‘zichtbaarheidsvalkuil’ om halsoverkop te gaan ontwerpen, maar durf tegenvragen te stellen. En zeker weten, die zullen schuren. Maar daarin zit als communicatieadviseur je strategische meerwaarde. Voor welk probleem is de alliantie een oplossing? Zetten we de alliantie, de combinatie van partners of juist het doel zelf in de etalage? Sluit dit aan bij ons verbindende verhaal (zie tip 2)? En hoe blijft ieders eigen identiteit herkenbaar? Door deze vragen te beantwoorden geef je de alliantie en ambitie een ‘smoel’. En pas dán kun je naar de ontwerptafel. 

Zoek je een partner om je alliantiecommunicatie in goede banen te leiden?

Neem contact op Tessa voor een vrijblijvend gesprek.