Of het nu een dijkversterking, de bouw van hoogspanningsmasten of de aanleg van een snelweg is: naast de opdrachtgever, is eigenlijk de ruime omgeving klant bij Connect. Wij dragen hier dan ook een grote verantwoordelijkheid. Bovendien: Connect groeit. Zowel in Vlaanderen, Brussel als in Nederland. Een gestructureerde kwaliteitsbewaking is daarbij essentieel. Elke Connecter zet zich hier dagelijks voor in en een vierkoppig kwaliteitsteam coördineert de verbeteracties. Met succes: in 2022 behaalde Connect het ISO 9001-kwaliteitscertificaat voor haar dienstverlening.

Kritische Connecters zijn de basis

De basis van ons communicatiebureau zijn de meer dan 60 Connecters: juniors en seniors, adviseurs en designers, projectmedewerkers en ondersteunende diensten. Elke schakel is belangrijk om kwaliteit te garanderen. Daarom houden we bij elke medewerker de zaag scherp. Jaarlijks investeren we meer dan 5.000 uren in interne en externe opleidingen.

Wij geloven in creatieve oplossingen op maat voor elke opdracht. Maar wij vinden het ook belangrijk dat elk project het watermerk van Connect draagt. Dat doen we met een stapsgewijze en gestructureerde projectdoorloop die wij de Connect-Aanpak noemen. Het is ons recept voor een sterk project, maar met ruimte voor elk team om de klant maatwerk te bieden. De Connect-Aanpak is een digitale handleiding waarbij elke fase die een project doorloopt haarfijn wordt uitgelegd.

“In onze projecten organiseren we regelmatig challengemeetings: het communicatieadvies van een projectteam wordt dan door andere collega’s kritisch onder de loep genomen en verbeterd.”

De drie essentiële kwaliteitsstappen binnen elk project

Binnen Connect liggen een aantal kwaliteitsstappen vast die voor elk project verplicht zijn. Dat er voor elk project een helder contract moet zijn, klinkt logisch. Maar wij voegen daar nog een gezamenlijke verwachtingsbrief aan toe. Na de startmeeting leggen we namelijk de onderlinge verwachtingen vast én de rollen van de verschillende medewerkers in het project. Iets wat heel erg gewaardeerd wordt door onze opdrachtgevers. Bovendien is het ook voor onze eigen teams een enorme hulp om doelgericht te werken.

We blikken dus vooruit, maar ook terug. Na afloop van elk project of jaarlijks bij langlopende opdrachten organiseren we een evaluatiemeeting met de klant. Hierin bespreken we niet alleen de behaalde resultaten, maar ook de kwaliteit van het geleverde werk. Deze waardevolle feedback stelt ons in staat om eventuele werkpunten te identificeren en onszelf continu te verbeteren.

"In 2023 gaven onze opdrachtgevers een kwaliteitsscore van 8,6/10. Een mooie score die we in 2024 willen vasthouden én zelfs verbeteren.”

Intern alles op orde

Een opdrachtgever heeft er ook baat bij als een bureau haar eigen bedrijfsstrategie op orde heeft. Connect werkt hiervoor met het OGSM-framework: we leggen Objectives, Goals, Strategies en Measures vast voor onszelf. Telkens in een cyclus van drie jaar, waarbij we ieder halfjaar meten hoever we staan. Zo bouwen we in België en Nederland op een gestructureerde manier onze expertpositie in omgevingscommunicatie verder uit. We evalueren bovendien regelmatig onze leveranciers en samenwerkingspartners. Ook voor ondersteunende processen, zoals HR en facturatie, worden op vaste tijdstippen interne audits uitgevoerd om te kijken waar het beter kan.

Sinds 2022 ISO 9001 gecertificeerd

In 2022 bekroonde een onafhankelijke auditor Connect met een ISO 9001-certificaat, de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Met de voetjes omhoog na het behalen van het ISO-certificaat? Zeker niet, onze vier kwaliteitscoördinatoren waken dagelijks over de kwaliteitsstandaard. Zij voeren elk kwartaal een kwaliteitssteekproef uit waarbij willekeurig één Nederlands en twee Belgische projecten kritisch onder de loep worden genomen. Op die manier staat ons kwaliteitsmanagement niet op zichzelf, maar is het geïntegreerd in onze bedrijfsvoering én blijven we voldoen aan de strikte eisen van de ISO 9001-certificering.