De klimaatuitdagingen die op ons afkomen, zijn niet gering. De groeiende kans op droogte en tegelijkertijd hoogwater, de bedreiging van plant- en diersoorten, de stikstofproblematiek en de plastic soep.
Daarbovenop is de ruimte die we in ons land hebben voor nieuwe projecten steeds schaarser.
Burgers zien lang niet altijd het nut en de noodzaak van ingrepen en maatregelen. Al helemaal niet als ze hun eigen achtertuin raken. Weerstand is bij ruimtelijke ontwikkeling eerder regel dan uitzondering.
Als overheid is dit een hele uitdaging. Bij Connect ben je aan het goede adres. Wij hebben adviseurs in huis die al vaker met dit bijltje hebben gehakt.

Omgevingscommunicatie
Denken én doen
Kritische partner

Projecten worden er alleen beter van als je in gesprek gaat met de omgeving.
Het onvermijdelijke draagvlak is essentieel.
Of er nu een dijk wordt verhoogd, nieuwe natuur wordt gerealiseerd of een stadsdeel wordt heringericht. Dat lukt niet van achter een bureau, daarvoor moet je met de stakeholders in gesprek. En dat is wat Connect doet.
We schuwen een kritisch gesprek niet. We zijn eraan gewend te werken in complexe omgevingen en in politiek-bestuurlijke context. Simpele antwoorden in klare taal zijn vaak moeilijker boven tafel te krijgen dan vooraf gedacht. Ruimtelijke ontwikkelingen starten met gebiedskennis, communicatie en dialoog.

We adviseren je in strategie en communicatieplannen over hoe om te gaan met alle stakeholders. We brengen de omgeving in kaart, begeleiden participatieprocessen en bieden oplossingen. Dit maakt dat bestuurders weloverwogen keuzes kunnen maken, hun keuzes goed kunnen uitleggen en deze begrijpelijk naar de juiste mensen kunnen communiceren. Maar we voeren ook uit. Zo organiseren we vaak informatieavonden en bewonersmarkten. We maken brochures, visualisaties en digitale nieuwsbrieven. We maken zo stakeholders en burgers bewust van de rol die zij kunnen spelen; en ze actief meedenken. Het resultaat is dat het project een snelle start kent, breed wordt gedragen en inhoudelijk rijker wordt.

Sparren over jullie strategische uitdaging?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en het inplannen van een afspraak of sessie.

cases

Communicatiebegeleiding voor Lob van Gennep
Case

Communicatiebegeleiding voor Lob van Gennep

Waterschap Limburg

Producties Zuidelijk Maasdal
Case

Communicatief startschot voor een toekomstbestendig Zuidelijk Maasdal

Waterschap Limburg

Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen
Case

Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen

Bosland