In een vitale samenleving kan iedereen meedoen. Jongeren groeien gezond en veilig op. Wie kan werken, werkt. En diegene die hulp nodig heeft, krijgt snel passende ondersteuning. Dat klinkt logisch.
De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Onze verzorgingsstaat staat onder druk. Budgetten worden kleiner, terwijl de uitdagingen groeien. Doordachte communicatie is dan cruciaal. Want hoe bereik je kwetsbare burgers, het liefst nog voordat hun problemen groot zijn? Hoe prikkel je sociale ondernemers tot maatschappelijke initiatieven? Of hoe zorg je voor korte lijntjes in de wirwar van stakeholders in het jeugd-, zorg- en veiligheidsdomein? Connect beschikt over adviseurs die hun weg in het sociale domein kennen.

Kritische partner
Participatie
Uitgekiende communicatiemix

Overheden beseffen dat sociale vraagstukken alleen op te lossen zijn samen met anderen.
Dat vraagt om een scherp zicht op alle stakeholders. Het vereist een continue dialoog met hen. Om samen, steeds opnieuw, koers te bepalen. Wij brengen samen focus. We brengen stakeholders in kaart en zitten, het liefst al vroeg, met partners rond de tafel.
We ontwikkelen samen vanuit het gemeenschappelijke belang een stip op de horizon.
We werken steeds met je samen. We staan als kritische partner naast je en bepalen samen hoe er meer impact kan ontstaan.  

De communicatiestrategie en participatietrajecten vloeien voort uit onze analyses.
We vertalen dit in een praktisch plan. We zorgen ervoor dat je mensen echt bereikt, dat je samen met partners maatschappelijke impact bereikt en dat iedereen meedoet.
Daarvoor zijn heldere teksten, doelgerichte communicatiemiddelen en beelden nodig.
Wij doen dat voor jou; of indien gewenst zetten we richting uit waarmee je zelf aan de slag kunt. Het communicatieplan kan gericht zijn op burgers, maar even vaak is de doelstelling het bereiken van een veelheid aan stakeholders in het sociale domein. Wie we ook willen bereiken, we gaan samen op zoek naar verbinding. 

Sparren over jullie strategische uitdaging?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en het inplannen van een afspraak of sessie.

cases

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei
Case

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei

WIJeindhoven

Filmploeg aan het draaien in lab
Case

Communicatiebegeleiding Programma Gezondheid

Provincie Noord-Brabant

r-291.jpeg
Case

Communicatiestrategie voor het federale gezondheidsnetwerk EBP

EBP