blog

Tien tips om een goede tekst te schrijven

Als communicatieadviseurs zijn we bij Connect dagelijks in de weer met tekst. Een brief naar buurtbewoners, een flyer over een participatieavond of een heuse infokrant uitschrijven. Om elke keer weer een sterke tekst neer te pennen, verzamelden we tien redactietips.

1. Bepaal voor wie je schrijft

Voor je je tekst begint te schrijven, moet je duidelijk weten voor wie je dat doet. Is je tekst bedoeld voor een geëngageerde buurtbewoner? Of voor alle inwoners uit een wijk, gemeente of stad? Als je weet voor wie je schrijft, pas je je taalgebruik en woordenschat daarop aan. Zo komt je tekst het best aan bij je doelgroep.

Als je wil weten of je doelgroep je tekst begrijpt, plak dan een concreet gezicht op je doelgroep. Denk aan je oma, je vader of je buurman. Met een van hen in het achterhoofd zorg je ervoor dat je teksten duidelijk zijn voor iedereen.

2. Hou het doel van je tekst steeds voor ogen

Wat wil je bereiken met je tekst? Wil je buurtbewoners informeren over hinder? Of wil je mensen uit je gemeente overtuigen van je project en hen aanmoedigen om met je mee na te denken? Afhankelijk van het doel van je tekst, vorm je je tekst om, zodat de inhoud perfect aansluit op het doel.

3. Zet abstracte zinnen om in concrete voorbeelden

Veel projecten waar we bij Connect aan werken hebben een lange doorlooptijd. Daardoor zijn projecten – en de teksten over die projecten – vaak niet concreet genoeg. Probeer abstracte zinnen toch in concrete voorbeelden om te zetten.

Zeg dus niet “Met onze aanpak voor het waterbeheer proberen we het risico op schade te beperken.”, maar “Zo zorgen we voor droge voeten.

4. Schrap wat niet relevant is

Als je lang gezwoegd hebt aan een tekst, krijg je het niet over je hart om woorden, zinnen of alinea’s weg te laten. Je hebt er zo hard aan gewerkt! Toch hoort schrappen nu eenmaal bij schrijven. Laat info die niet relevant is of dubbel staat gewoon weg. Zo beperk je je tekst steeds tot de essentie.

Zeg dus niet “Met het project leggen we een nieuwe ondergrondse kabelverbinding aan. Dat is nodig omdat de huidige kabel einde levensduur bereikt en binnenkort uit dienst wordt genomen.”, maar “We leggen een nieuwe ondergrondse kabel aan omdat de huidige versleten is.

5. Schrijf korter

Introducties tot brieven, uitnodigingen of krantjes kunnen vaak langdradig zijn. En daar zit je doelgroep echt niet op te wachten. Hou je introductie tot je tekst dus kort. Je tekst moet een korte samenvatting geven of moet prikkelen om verder te lezen. Verspil dus geen kostbare tijd van je lezer en kom meteen tot de essentie.

Zeg dus niet “De nutsmaatschappijen werken aan het project in de Zandstraat. Met dat project wordt er gescheiden riolering aangelegd en worden de elektriciteits- en telefoonverbindingen verplaatst.”, maar “In de Zandstraat leggen we gescheiden riolering aan en verplaatsen we nutsverbindingen zoals elektriciteit en telefoonkabels.

6. Val met de deur in huis

In het tijdperk van vandaag heeft je lezer geen tijd op overschot. Beantwoord de vragen die je lezer zal stellen dus in het begin van je tekst. Welke impact heeft je project op hem, of op zijn buurt? Wat gebeurt er precies? En waarom gebeurt het?

Begin je tekst dus niet met wie de opdracht uitvoert, maar beantwoord de vragen die je lezer heeft in het begin van je tekst. Zo verspil je geen kostbare aandacht.

7. Zoek aansluiting met je doelgroep

Als adviseurs werken we vaak op projecten die niet altijd bij de deur zijn. Maar ook met je teksten kan je die afstand tussen jou en je doelgroep steeds overbruggen.

Zoek daarom aansluiting met hen door een lokaal woord, uitdrukking of dialect te gebruiken. Op die manier voelen je lezers zich verbonden met diegene die de boodschap verspreidt.

8. Let op met jargon

Maatschappelijk belangrijke projecten brengen vaak een heleboel woorden met zich mee die alleen het projectteam lijkt te begrijpen. Let dus zeker op dat je het jargon van het project zo vaak mogelijk vertaalt naar een begrijpbaar alternatief. Want alleen zo zorg je ervoor dat iedereen echt begrijpt waar je het over hebt.

Zeg dus niet “In de volgende fase van het project wordt het milieueffectenrapport uitgewerkt dat de effecten van het project op het milieu in kaart brengt.”, maar “Met het milieueffectenrapport bekijken we of het project een impact heeft op de natuur, de leefbaarheid, de gezondheid van de mens …”.

9. Zorg voor tweerichtingsverkeer

Een geschreven tekst kan soms afstandelijk klinken. Zeker als er in je tekst staat “Voor de buurtbewoners zal de impact groot zijn bij de start van de werken”. Zorg ervoor dat je die afstand tussen jou en je lezer verkleint: spreek je lezer daarom rechtstreeks aan.

Vervang overkoepelende termen dus zo vaak mogelijk door “u” of “je”. Op die manier spreek je je doelgroep rechtstreeks aan, en creëer je een band met je lezer. Wees ook consistent met deze aanspreking doorheen je tekst: vermijd het wisselend gebruik van “u” en “je” in dezelfde tekst.

10. Kleur buiten de lijntjes

Als alle teksten hetzelfde klinken, trek je je doelgroep niet over de streep. Durf daarom zeker om er eens uit te springen met je teksten. Ga voor een knipoog in je tekst. Schrijf een woordmopje of maak een grap.

Hou er wel rekening mee dat niet iedereen van creatieve teksten houdt. Lees je tekst dus zeker grondig na. Zo vermijd je dat je verkeerd begrepen wordt of dat al je inspanningen tot nu toe je project ondermijnen.


  

Welke van onze tien tips pas jij momenteel al toe? En welke tip zal je een volgende keer zeker gebruiken, als je moet schrijven?
Veel schrijfplezier gewenst!

Meer weten over deze inspiratie?

Neem contact op met Celien