Meer communicatieve beweging voor Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Jaarlijks zijn er in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Met alle gevolgen van dien. Om kindermishandeling in Limburg terug te dringen en te voorkomen, is in 2015 de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling opgericht. En met succes. Inmiddels hebben 22 ambassadeurs uit onder meer gemeenten, onderwijs, zorg, politie en justitie zich aangesloten. Om de zichtbaarheid van de Beweging te vergroten en haar boodschap bij zoveel mogelijk Limburgers te laten landen, vroeg de provincie Limburg Connect een communicatiestrategie te ontwikkelen.

Vraag

Met 22 ambassadeurs heeft de Beweging een schat aan doorzettingsmacht én communicatiekracht gemobiliseerd. Toch kan het netwerk nog aan communicatieve slagkracht winnen om de Beweging en haar boodschap “Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen” beter zichtbaar te maken in de Limburgse samenleving en het publieke debat. Aan Connect de taak om hier een passende communicatiestrategie voor op te zetten.

Aanpak

Connect startte met het interviewen van projectmedewerkers en ambassadeurs. Daarbij brachten we de communicatieve kansen en uitdagingen in kaart. Met deze inzichten schetsten we een strategie op hoofdlijnen die we toetsten bij projectmedewerkers tijdens een intensieve werksessie in Miro. Via interactieve oefeningen hebben we samen het basisverhaal bepaald, zijn we in de huid gekropen van verschillende doelgroepen en hebben we prioriteiten uitgesproken. Dit leidde tot een communicatiestrategie waarbij twee sterke verhaallijnen zijn weggezet in een routekaart naar meer communicatieve beweging.

Resultaat

De routekaart bevatte vier strategische stappen. Onderdeel van deze stappen zijn het ontzorgen van ambassadeurs vanuit een communicatieve ambassade, het massaal uitdragen van de twee verhaallijnen met interviews en het inzetten op een guerrilla-actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Omdat de Beweging het plan zelf in de praktijk gaat brengen, adviseerden we een dedicated communicatieadviseur aan te stellen met ondersteuning van een communicatieve aanjaaggroep. Door corona kon de presentatie van onze strategie niet fysiek plaatsvinden. En dus presenteerden we onze plannen via onze beeldschermen tijdens de halfjaarlijkse ambassadeursbijeenkomst. Gelukkig bleken de reacties positief! Er is een aanjaagteam aangesteld die de acties gaat oppakken.

Facts & Figures

  • Jaarlijks krijgen tussen de 90.000 en 127.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishandeling.
  • Limburg is de enige provincie met een provinciebrede en interdisciplinaire samenwerking tegen kindermishandeling. Daarmee is de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling uniek in Nederland.
  • 22 ambassadeurs hebben zich inmiddels aangesloten.

Onze planning was ambitieus, maar als opdrachtgever hadden we altijd het gevoel voor Connect op de eerste plek te staan.

Tycho Deij, beleidsmedewerker Cultuur bij provincie Limburg

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Man betaalt voor parkeren bij een parkeerautomaat in Breda
Case

Communicatieregie invoering betaald parkeren

Gemeente Breda

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken
Case

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken

Alliantie Zuiderwaterlinie

Communicatiebegeleiding Programma Energie
Case

Communicatiebegeleiding Programma Energie

Provincie Noord-Brabant