Projectcommunicatie voor hoogspanningsnetbeheerder Elia

Als hoogspanningsnetbeheerder in België voert Elia de nodige infrastructuurwerken uit om de energietransitie mogelijk te maken. De bouw of vernieuwing van hoogspanningslijnen of de aanleg van ondergrondse kabels hebben een grote impact op de omgeving. De omwonenden juist en tijdig informeren en met hen in dialoog gaan, is hierbij cruciaal. Na een periode van 5 jaar als vaste communicatiepartner voor de Vlaamse projecten, won Connect in 2020 opnieuw de aanbesteding voor de ondersteuning van de projectcommunicatie.

Vraag

Grote en kleine infrastructuurprojecten, bovengronds of ondergronds, een vernieuwing of een versterking: ze vragen allemaal om een specifieke aanpak. Bovendien is het een uitdaging om goed te communiceren met de belanghebbenden die steeds meer informatie wensen. Elia schakelt Connect in voor het ontwikkelen van een rode draad in deze projecten: een heldere strategie en stakeholderaanpak. En het uitrollen van deze communicatie van A tot Z.

Aanpak

Connect zorgt steeds vanuit een globale visie voor een communicatieplan op maat van de projecten met bijzondere aandacht voor de directe omgeving en lokale eigenheden. Nog voor we de dialoog aangaan met de diverse stakeholders start elk project met een risico- en stakeholderanalyse. Vervolgens betrekken en engageren we de stakeholders en waar relevant zetten we een lokale samenwerking op. Ook de praktische kant nemen we op: zo organiseren we infomomenten en realiseren we communicatieproducties zoals brochures, folders en video’s. Connect is als communicatieteam van Elia flexibel inzetbaar voor verschillende projecten en enkele medewerkers werkten reeds bij hen op locatie.

De voorbije 5 jaren heeft Connect samen met Elia projectcommunicatie kunnen uitbouwen tot een belangrijke schakel die niet meer weg te denken is bij de realisatie van infrastructuurprojecten. Connect plant deze schakel enkel nog maar te versterken met betrouwbare communicatie en inspirerende acties in de toekomst. Zo wordt er sterk ingezet op digitale informatievoorziening, digitale draagvlakcreatie en dialoogsessies.

Ook educatie krijgt in een de nieuwe werking een prominente rol. Connect ondersteunde eerder al de ontwikkeling van de ElectriCITY doe- en speldoos die leerlingen op een speelse manier in contact brengt met de energietransitie, en zal nu mee de schouders zetten onder een educatietraject gericht op jongeren in STEM-onderwijs.

Facts & Figures

  • Elia beheert 8.781 kilometer boven-en ondergrondse elektriciteitsverbindingen
  • Sinds 2015 ondersteunde Connect al bij ruim 40 infrastructuurprojecten van Elia in Vlaanderen en Brussel
  • Ruim 1.300 oproepen werden behandeld via de gratis infolijn en mailbox voor omwonenden

De komende jaren zal Elia de vernieuwing en versterking van haar hoogspanningsnetwerk verderzetten om bij te dragen aan het succes van de energietransitie en haar rol binnen de samenleving. Proactieve en transparante communicatie van bij de start van elk project staat hierbij voor ons voorop. De ingeslagen weg zetten we de komende jaren verder.

Julien Madani, Project Communication Manager bij Elia

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Wouter

cases

Communicatiestrategie voor Brabants erfgoedbeleid
Case

Communicatiestrategie voor Brabants erfgoedbeleid

Provincie Noord-Brabant

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel
Case

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate