Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport

Voor het bedrijventerrein Aviation Valley, dat gelegen is rond het vliegveld Maastricht Aachen Airport, ontwikkelden de provincie Limburg en twee gemeenten een gebiedsvisie. Volgens die visie is samenwerking met bedrijven cruciaal. Een levendige bedrijvencommunity opbouwen was dan ook de wens. Connect zette de communicatiestrategie op scherp én voerde uit.

Vraag

Hoe zorg je ervoor dat ondernemers van 190 bedrijven uit verschillende sectoren, maar allemaal gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein, gaan samenwerken? Dat was de hoofdvraag voor deze opdracht. Daarnaast is aan Connect gevraagd om andere relevante stakeholders te betrekken bij de ontwikkelingen voor het gebied in een communicatiewerkgroep en om oog te hebben voor de diverse belangen van alle stakeholders.

Aanpak

Connect werkte een communicatiestrategie uit rond ‘verhalen vertellen’, elkaar leren kennen en menselijke interactie. Want om daadwerkelijk een community op te bouwen is het van belang dat ondernemers elkaar in de ogen kijken, dat ze elkaars verhaal kennen en dat ze elkaar als buren gaan beschouwen. Kortom: dat ze de meerwaarde van de community echt gaan voelen.

Resultaat

Nadat de communicatiestrategie bij de overheidspartijen en ondernemers werd goedgekeurd, is Connect meteen overgegaan tot actie. We startten met het optekenen van enthousiaste verhalen van ondernemers die we bundelden in een eigen krant: “Quotes”. Omdat niet alle ondernemers op Aviation Valley actief in beeld waren, zijn we de krant zelf gaan bezorgen. Deze persoonlijke start van het opbouwen van een community werd erg goed ontvangen. Vervolgens zijn de persoonlijke verhalen ook input geweest voor een website met meer beeld en video’s. De volgende stap is het inzetten op meer fysieke ontmoetingen.

Facts & Figures

  • Op Aviation Valley zijn ongeveer 190 bedrijven gevestigd, waar in totaal ruim 5.500 mensen werken.
  • Het bedrijvengebied is 350 hectare groot.
  • De thema’s waaraan binnen Aviation Valley samengewerkt wordt, zijn innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt & onderwijs en veiligheid.

Connect heeft gezorgd voor concrete output in de vorm van een eigen krant en website. En dat was nodig om de gebiedsontwikkeling als project een eigen gezicht te geven.

Aviation Valley

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant
Case

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant

Intensieve werf- en stakeholdercommunicatie voor A2-tunnel Maastricht
Case

Intensieve werf- en stakeholdercommunicatie voor A2-tunnel Maastricht

A2-tunnel Maastricht

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic