nieuwsbericht

Word je van tegenwind een betere zeiler?

dinsdag 22 oktober 2019

Beetje een gekke vraag, maar volgens geoefende zeilers is het antwoord ‘ja’. Maar dit is geen zeilblog. Ook projecten hebben vaak af te rekenen met tegenwind, of het nu om stadsvernieuwing, infrastructuur of mobiliteit gaat. We weten dat dit niet altijd slecht nieuws is: protesterende burgers zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen omgeving gaat, en kunnen het project gevoelig verbeteren. Kijk bijvoorbeeld naar hoe het protest van burgerbeweging Ringland voor een nieuw elan heeft gezorgd in het dossier van de Antwerpse ring. Dus, hoe zorg je ervoor dat lokaal protest jouw project beter maakt?

Het wettelijke minimum heeft niets met draagvlak te maken

Bij ruimtelijke projecten zijn een publieke adviesronde en een openbaar onderzoek wettelijk verplicht. Maar daarmee heb je nog geen draagvlak of een geslaagd project. Goede participatie is meer doen dan de wettelijke minimumregeltjes afvinken. Participatie is een bottom-up proces, waarbij burgers actief bij het project worden betrokken. Want gaan burgers die ruim op voorhand worden geïnformeerd en betrokken, achteraf ook nog een bezwaarschrift indienen?

Communiceer tijdig en transparant

Veel frustratie bij burgers komt voort uit onduidelijke, onbestaande of te late informatie. Burgers hebben tijd nodig om te wennen aan het idee dat hun omgeving ingrijpend zal veranderen. Niemand wil via de pers de primeur vernemen dat de week erop een windmolenpark langs zijn deur zal worden aangelegd. Door integendeel tijdig en transparant te communiceren vang je veel inhoudelijke kritiek op voorhand op. En kan je er passend op reageren wanneer de bulldozers nog niet onderweg zijn.

Er is meer dan de hoorzitting

Het format van de hoorzitting speelt frustraties in de hand. Gefrustreerde burgers gaan niet van mening veranderen door een lange monoloog van de burgemeester in een stoffig parochiezaaltje. Maar diezelfde burger wil wel graag individueel in dialoog gaan met projectmedewerkers op een infomarkt. Of op een kaart zelf zijn idee uittekenen. En via een app kunnen zien welke ideeën anderen hebben. In een informele en positieve sfeer kan je beter samenwerken dan door heen en weer te roepen op een hoorzitting.

Bescherm de constructieve burger tegen de conflictburger

Maar laat ons ook niet naïef zijn, het blijft onvermijdelijk dat je het pad van de conflictburger zal kruisen. Hoewel de stem van die nee-roepers misschien het luidst klinkt, ze zijn lang niet de enigen die iets te zeggen hebben. Schenk daarom ook voldoende tijd en aandacht aan de gematigde of positieve stemmen. Want participatie draait om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken, niet enkel de luidste roepers.

Giel Cromphout

Meer weten over deze inspiratie?

Neem contact op met Giel

Regelmatig communicatietips, strategische insights en inspirerende artikels in je mailbox ontvangen?

Schrijf je dan zeker in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Nieuws

Terugblik op de studiedag 'Omgevingscommunicatie in de praktijk: wat en hoe?'
Nieuwsbericht

Terugblik op de studiedag 'Omgevingscommunicatie in de praktijk: wat en hoe?'

Groepsfoto team Connect op grasveld
Nieuwsbericht

Dit was Connect in 2023!

Tessa Dwyer in gesprek tijdens Connectcafé 2023
Nieuwsbericht

Blik mee terug op een inspirerend Connectcafé