Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Het Rentel-windpark in de Belgische Noordzee voorziet sinds 2019 jaarlijks 300.000 gezinnen van stroom. Deze elektriciteitscentrale op zee bestaat uit 42 windturbines en draagt bij tot het behalen van de Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020. Connect bracht het project en de windenergie bij het brede publiek onder de aandacht.

Vraag

Rentel wenste meer zichtbaarheid voor haar bouwproces van het offshore windpark bij stakeholders die buiten de ‘offshore bubbel’ leven. Tegelijk wilde Rentel een voortrekkersrol spelen in de draagvlakcreatie voor windenergie op zee.  Connect werd gevraagd om haar daarbij te ondersteunen.

Aanpak

We brachten in eerste instantie via een workshop met medewerkers de belangrijkste technische mijlpalen binnen het bouwproces in kaart. Deze mijlpalen vormden de leidraad voor de communicatie naar het brede publiek. We maakten afspraken over de versterking en uitbouw van bestaande communicatiekanalen en gaven deze kanalen een duidelijke rol binnen de projectcommunicatie en de draagvlakcreatie voor windenergie op zee.

Resultaat

Connect maakte het bouwproces van het Rentel offshore windpark zichtbaar en tastbaar voor het brede publiek. Dit deden we door regelmatig communicatie-impulsen te geven via digitale kanalen en de nodige persaandacht te genereren. De organisatie van een openwervendag liet jong en oud ervaren dat energie op zee opwindend interessant is. Rentel kon zich zo positioneren als ambassadeur voor de Belgische offshore windenergiesector.

Facts & Figures

  • Rentel is het vijfde offshore windpark dat in de Belgische Noordzee werd geïnstalleerd.
  • De elektriciteitscentrale op zee produceert jaarlijks 309 MW hernieuwbare energie.
  • Tijdens open wervendag bezochten ca. 2000 bezoekers de assemblagewerf in de haven van Oostende.

Jong en oud laten ervaren dat energie op zee opwindend interessant is.

Bart Derison, Managing Partner bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken
Case

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken

Alliantie Zuiderwaterlinie

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei
Case

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei

WIJeindhoven

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic