Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Iedereen heeft recht op een veilige thuissituatie. In Nederland zijn er daarom 26 regionale ‘Veilig Thuis’-organisaties ingericht. Deze organisaties geven advies over huiselijk geweld en kindermishandeling, en nemen ook officiële meldingen aan als het misgaat. De regionale organisatie Veilig Thuis Midden-Brabant heeft jaarlijks te maken met meer dan 2.500 adviesvragen en ruim 4.000 meldingen. Samen met partners zorgen zij ervoor dat de onveiligheid zo snel mogelijk stopt. Connect leverde een communicatiestrategie op die helpt om de samenwerking met partners te verbeteren.

Vraag

Veilig Thuis Midden-Brabant werkt samen met een groot aantal partners. Denk aan organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein zoals huisartsen, GGZ, politie, Openbaar Ministerie, maar ook aan partners zoals scholen en sociale wijkteams. Alleen als alle partners samenwerken, is een aanpak om geweld te stoppen effectief. En dat valt lang niet altijd mee. Veilig Thuis Midden-Brabant stelde Connect daarom de vraag om de communicatie met partners te verbeteren. Daarnaast was er een concrete wens om een nieuwsbrief in te zetten.

Aanpak

In een aantal korte stappen onderzocht Connect de communicatie met partners. Daaruit bleek dat de organisatie voornamelijk wordt herkend als expert. Maar daar stopten we niet. Gedurende het project ondervonden we dat het gehele speelveld in het zorg- en veiligheidsdomein in de regio in beweging is. We tekenden daarom ook de belangrijkste ontwikkelingen in het netwerk uit en adviseerden Veilig Thuis Midden-Brabant over een nieuwe rol als coach.

Resultaat

Connect werkte een communicatiestrategie uit rond drie hoofdlijnen: ‘Heldere verwachtingen over en weer’, ‘Op zoek naar verbinding’ en ‘In gesprek over het vergezicht’. We schreven op basis van deze hoofdlijnen het verhaal van Veilig Thuis Midden-Brabant uit, als leidraad voor alle acties en communicatie.
We ontwikkelden op basis hiervan een passende nieuwsbrief. We bouwden een nieuw partnerbestand van bijna 200 individuele ontvangers op, om te voldoen aan de privacywetgeving. Tot slot ondersteunden we de organisatie bij de verzending van de eerste nieuwsbrief.

Facts & Figures

  • Jaarlijks krijgen naar schatting 200.000 mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld.
  • Er zijn in Nederland 26 regionale ‘Veilig Thuis’-organisaties.
  • Veilig Thuis Midden-Brabant heeft jaarlijks te maken met meer dan 2.500 adviesvragen en ruim 4.000 meldingen.
  • Meer dan 3.000 kinderen in deze regio hebben te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. In een kleine gemeente met 5.000 inwoners zijn dat meer dan 30 kinderen. Een schoolklas vol.

Het was fijn werken met de ‘Connecters’: ze zijn enthousiast, hebben weinig woorden nodig, komen afspraken na. Kortom: Connect doet wat het belooft.

Team van Veilig Thuis

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Debatfestival Beleidsplan Ruimte Limburg (BE) zorgt voor draagvlak
Case

Debatfestival Beleidsplan Ruimte Limburg (BE) zorgt voor draagvlak

Provincie Limburg

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT
Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT

Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland
Case

Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland

Regio Rivierenland