Communicatiebegeleiding energietransitie voor de provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil naar 100% duurzame energie in 2050 en een reductie van 95% van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat betekent een groener, schoner en duurzamer Brabant. Om goede stappen in die richting te kunnen nemen, is er een Uitvoeringsagenda Energie ‘Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak’ opgesteld. Connect helpt om de verschillende projecten die voortvloeien uit de Uitvoeringsagenda zichtbaar te maken en op die manier met communicatie een succesvolle Brabantse energietransitie waar te maken.

Vraag 

Het programma Energie van de provincie Noord-Brabant is ambitieus en heeft veel facetten. Langs vijf transitiepaden (industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw) en drie strategische lijnen wordt er hard met verschillende belanghebbenden gewerkt aan de Brabantse energietransitie. Bovendien werkt de provincie toe naar een circulaire samenleving. Zowel de projecten rond energie als die rond circulariteit vragen om communicatieadvies en ondersteuning. De provincie deed daarom een uitvraag naar een uitvoerend senior communicatieadviseur die zowel strategisch advies richting projectleiders geeft, tactische vertaling naar voorstellen verzorgt als de realisatie van activiteiten en producten uit deze voorstellen op zich neemt. Connect ondersteunt sinds oktober 2019 voor gemiddeld 32 uur per week de projectleiders en communicatieprofessionals van de provincie. Sinds oktober 2020 wordt de senior communicatieadviseur gemiddeld één dag per week ondersteund door een junior adviseur.

Aanpak

Connect startte met persoonlijke gesprekken met de projectleiders. Op basis van deze gesprekken werd een Strategisch Communicatie Frame (SCF) opgesteld: een overzichtelijk en agile communicatieplan om mee te kunnen groeien met de invulling die gegeven wordt aan het Uitvoeringsprogramma. Het SCF formuleert o.a. de communicatievisie, -ambitie en -aanpak. Aan de hand van de geformuleerde strategische lijnen worden het komende jaren verschillende communicatieacties uitgerold. Denk hierbij aan stakeholderworkshops aan de hand van de Factor C-methode, een nieuwe aanpak voor onze externe communicatie via de Energie Update en een LinkedIn-groep, verdere uitwerking van de praatplaat en gestroomlijnde projectcommunicatie.

Resultaat

De adviseurs van Connect zijn gedetacheerd bij de provincie Noord-Brabant. Dat wil zeggen dat ze functioneren als medewerker van de provincie. Op die manier kunnen de adviseurs niet alleen uitvoering geven aan de geformuleerde communicatieacties, maar zijn ze ook deel van het team, kunnen ze verbinden en steeds kort op de bal advies geven. We helpen met de uitvoering: van bedrijfsbezoeken van de gedeputeerde en een lunchsessie met inspirerende spreker tot het updaten van de verschillende websites, ondersteuning bij de organisatie van het Energiefestival en een interne nieuwsbrief om de energiecollega’s dichter bij elkaar te brengen. En natuurlijk waken we elke dag over het vasthouden van de strategische communicatielijn.

Facts & Figures

  • 100% duurzame energie in 2050 en 95% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.
  • Eén strategische communicatie frame (SCF) op één A4.
  • 52 interne nieuwsbrieven per jaar.
  • 12 externe nieuwsbrieven per jaar.

Met communicatie ondersteunen we de provincie en haar partners maximaal om de Brabantse energietransitie succesvol te maken.

Sofie Moons, Senior communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Manon

cases

Case

Communicatie- en stakeholderbegeleiding voor werken aan de R4 West en Oost (R4WO)

De Werkvennootschap

Case

Advies en communicatieondersteuning voor Innovatief werkgeverschap

Provincie Noord-Brabant

Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel