Communicatiebegeleiding energietransitie voor de provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil naar 100% duurzame energie in 2050 en een reductie van 90% van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat betekent een groener, schoner en duurzamer Brabant. Om de goede stappen in die richting te kunnen nemen, is er een Uitvoeringsprogramma ‘Energie verbindt’ opgesteld. Connect helpt om de verschillende projecten die voortvloeien uit dit Uitvoeringsprogramma zichtbaar te maken en op die manier met communicatie de Brabantse energietransitie te versnellen.

Vraag 

Het programma Energie van de provincie Noord-Brabant is ambitieus en heeft veel facetten. Langs vijf transitiepaden (industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw) en drie strategische lijnen wordt er hard met verschillende belanghebbenden gewerkt aan de Brabantse energietransitie. Bovendien werkt de provincie toe naar een circulaire samenleving. Zowel de projecten rond energie als die rond circulariteit vragen om communicatieadvies en ondersteuning. De provincie deed daarom een uitvraag naar een uitvoerend senior communicatieadviseur die zowel strategisch advies richting projectleiders geeft, tactische vertaling naar voorstellen verzorgt als de realisatie van activiteiten en producten uit deze voorstellen op zich neemt. Connect ondersteunt sinds oktober 2019 voor gemiddeld 32 uur per week de projectleiders en communicatieprofessionals van de provincie.

Aanpak

Connect startte met persoonlijke gesprekken met de projectleiders. Op basis van deze gesprekken werd een Strategisch Communicatie Frame (SCF) opgesteld: een overzichtelijk en agile communicatieplan om mee te kunnen groeien met de invulling die gegeven wordt aan het Uitvoeringsprogramma. Het SCF formuleert o.a. de communicatievisie, -ambitie en -aanpak. Aan de hand van de geformuleerde strategische lijnen worden het komende jaren verschillende communicatieacties uitgerold. Denk hierbij aan stakeholderworkshops aan de hand van de Factor C-methode, een nieuwe aanpak voor onze externe communicatie via de Energie Update en een LinkedIn-groep, verdere uitwerking van de praatplaat en gestroomlijnde projectcommunicatie.

Resultaat

Connect werkt front-office voor de provincie Noord-Brabant. Dat wil zeggen dat we minstens drie dagen per week aanwezig zijn op het provinciehuis. Op die manier kan de adviseur niet alleen uitvoering geven aan de geformuleerde communicatieacties, maar is ze ook deel van het team, kan ze verbinden en steeds kort op de bal advies geven. We helpen met de uitvoering: van bedrijfsbezoeken van de gedeputeerde en een lunchsessie met inspirerende spreker tot het updaten van de verschillende websites, ondersteuning bij de organisatie van het Energiefestival en een interne nieuwsbrief om de energiecollega’s dichter bij elkaar te brengen. En natuurlijk waken we elke dag over het vasthouden van de strategische communicatielijn.

Facts & Figures

  • 100% duurzame energie in 2050 en 90 % reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.
  • Eén strategische communicatie frame (SCF) op één A4.
  • De provincie Noord-Brabant maakt in haar begroting voor 2020 5,6 miljoen euro vrij voor energie, circulaire samenleving en gezondheid.

Met communicatie ondersteunen we de provincie en haar partners maximaal om de energietransitie te versnellen.

Sofie Moons, Projectleider bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Sofie

cases

Case

Communicatiebegeleiding en persopvolging om Zuid-Limburg bereikbaar te houden

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar

Case

Projectcommunicatie en participatiemanagement voor Nieuwe Sluis Zeebrugge

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang

Case

Brabants militair erfgoed opnieuw onder de aandacht

Provincie Noord-Brabant