Communicatieregie invoering betaald parkeren

Breda is een historische, gastvrije, grenzeloze en groene stad. Maar de ruimte is schaars. Het centrum en de woonwijken rond het centrum zijn niet gebouwd voor het huidige aantal auto’s. Om de parkeerdruk te verlagen, voert gemeente Breda betaald parkeren in. Op die manier blijft Breda veilig en leefbaar. Deze grote verandering liet de omgeving en politiek niet onberoerd. De gemeente Breda heeft Connect om hulp gevraagd bij het terugpakken van de communicatieregie. En vervolgens een stevig fundament te leggen waarmee team parkeren zelf verder aan de slag kan met de communicatie over de invoering van betaald parkeren.

Vraag 

In het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ staat dat gemeente Breda de komende jaren betaald parkeren verder invoert in de gehele schil rondom het centrum. Een proces met een lange aanloop, ingewikkelde juridische inhoud en duidelijke impact op inwoners en bezoekers. De invoering was in volle gang en liet de omgeving en politiek niet onberoerd. Aan Connect daarom de vraag: help ons de communicatieregie blijvend terug te pakken.

Aanpak

Bij betaald parkeren komen verschillende disciplines samen: parkeren, ruimtelijke ordening, juristen en handhaving. Dat vroeg om een brede aanpak. Hiermee zijn we van maart t/m december 2023 aan de slag gegaan.

Na een stevige analyse met deskresearch, interviews en integrale werksessies leverden we het kernverhaal op. Met de B1-versie van het kernverhaal zorgden we voor een begrijpelijke vertaling voor iedere inwoner van Breda.

Daarnaast ontwikkelden we een werkwijze waarmee team parkeren op een integrale manier komt tot een project- en communicatieaanpak per wijk. Met behulp van een leidraad met acht vragen op één A3 maakt het team voor elke wijk een communicatieverhaal en -kalender op maat. Met duidelijke werkinstructies bij de leidraad heeft team parkeren houvast om zelf aan de slag te gaan. We testten de werkvorm in de praktijk en pasten deze direct toe op een van de wijken. Dankzij deze integrale aanpak is de communicatieregie inmiddels weer in handen van de gemeente.

Samen met de communicatieadviseur van gemeente Breda hebben we tenslotte de basismiddelen onder de loep genomen, getoetst aan het kernverhaal en verbeterd.

Resultaat

Om de communicatieregie terug te pakken, leverden we sturingselementen en een pakket middelen op: een leidraad inclusief werkinstructies, het kernverhaal en een vertaling op B1-niveau, een format voor brieven aan inwoners, een basispresentatie en een Q&A. Dit vormt een stevige basis waarmee team parkeren zelf aan de slag kan en betaald parkeren in alle wijken rond het centrum van Breda kan invoeren. Zonder daarbij de communicatieregie te verliezen.

Facts & Figures

  • Een leidraad van 8 vragen op één A3 vormt de basis voor een project- en communicatieaanpak per wijk.
  • In een werksessie met 15 ambtelijke sleutelfiguren werd de leidraad integraal ingevuld.
  • Het invoeren van betaald parkeren voorkomt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

“De expertise van Connect leende zich voor iedere fase van de opdracht: van een analyse en integrale werksessies tot aan het opleveren van ons vernieuwde kernverhaal, een leidraad met acht vragen en andere middelen. Deze kunnen wij in de toekomst zelfstandig gebruiken. Tessa en Iris waren geïnteresseerd, proactief en brachten ons nieuwe inzichten.”

Laura Selten, communicatieadvieur team Parkeren gemeente Breda

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Tessa

cases

Herpositionering van City2, het grootste winkelcentrum in Brussel
Case

Herpositionering van City2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate

Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport
Case

Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport

Aviation Valley

Producties Zuidelijk Maasdal
Case

Communicatief startschot voor een toekomstbestendig Zuidelijk Maasdal

Waterschap Limburg