Communicatie- en participatieadvies Zevenbergen Noord

In Zevenbergen Noord wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld. De projectontwikkelaars vroegen Connect om communicatie- en participatieadvies voor dit project. Er was echter 5 jaar radiostilte geweest én er zijn meer dan 25 belangengroepen met verschillende belangen en informatiebehoeften. Connect ging snel maar zorgvuldig aan de slag en kwam met een doordacht advies. 

Vraag 

Het bestemmingsplan voor dit nieuwe stadsdeel werd gemaakt op basis van de bestaande omgevingsvisie die samen met de omgeving is opgesteld. Maar tussen het opstellen van die omgevingsvisie en het huidige plan van de projectontwikkelaar zat 5 jaar radiostilte. In de aanloop naar het haalbaarheidsbesluit wilden ze dan ook planmatig aandacht besteden aan communicatie en participatie. Het doel? Onzekerheid in de omgeving voorkomen en draagvlak voor het opnieuw oppakken van het project toetsen. Ze vroegen Connect om advies over de communicatie en participatie.  

Aanpak

Bij Connect geloven wij in denken én doen. Met andere woorden: je kunt pas doordacht uit de startblokken na een grondige analyse. We startten met een aantal interviews om de vinger op de zere plek te leggen. Wat speelt er in de omgeving, wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun belangen? Alle inzichten verwerkten we in een uitgebreide stakeholder- en issueanalyse. Aan de hand daarvan ontwikkelden we een SWOT-matrix waarin de risico’s en kansen van het woningbouwproject duidelijk werden. 

Op basis daarvan gaven we het advies om niet te starten met brede communicatie, maar beheerst te groeien. We adviseerden om eerst gerichte gesprekken met een beperkte groep stakeholders te voeren en te eindigden met een breed informatiemoment voor alle stakeholders. Zo kon de projectontwikkelaar tussentijdse inzichten meenemen in de vervolgstappen. 

Tot slot organiseerden we een werksessie om samen tot een basisverhaal te komen. Aan de hand van de woordpiramide verzamelden we zes kernwoorden voor het basisverhaal én keken we naar belangrijke aankomende mijlpalen van het project.  

Resultaat

Aan de hand van onze aanpak leverden we een set aan middelen op waarmee het projectteam aan de slag kon. Deze set middelen bestond uit: 

  • Een doordachte omgevingsanalyse met inzicht in de kansen en risico’s van het project 
  • Een advies over de communicatie- en participatie voor het nieuwe stadsdeel 
  • Een duidelijk basisverhaal met begrijpelijke Q&A’s en een overzichtelijke communicatiekalender 

Met deze middelen kon de opdrachtgever aan de slag met de eerste gesprekken met stakeholders, om de communicatie daarna verder uit te bouwen. 

Facts & Figures

  • Het nieuwe stadsdeel Zevenbergen Noord bestaat uit 3 deelgebieden 
  • Er is 5 jaar radiostilte met de omgeving geweest 
  • Het project heeft te maken met ruim 25 belangengroepen met verschillende belangen en informatiebehoeften 

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Remy

cases

Communicatieadvies voor de naamsverandering van Windvision (Renner Energies)
Case

Communicatieadvies voor de naamsverandering van Windvision (Renner Energies)

Windvision

Communicatie- en participatietraject voor nieuwbouwwijk Woonakker
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwbouwwijk Woonakker

BPD, Van Wanrooij en gemeente Breda

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel
Case

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate