Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel

Op 1 januari 2018 begon het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een nieuw mobiliteitshoofdstuk met de introductie van de lage-emissiezone (LEZ). Voor de meest vervuilende voertuigen geldt een beperkte toegang in die zone. Brussel volgde daarmee de koers van andere grote Europese steden. Sinds 2022 werkt Connect samen met Leefmilieu Brussel en ondersteunen we de communicatie over de LEZ.

Vraag

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ambitieuze plannen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en zo de luchtkwaliteit en gezondheid van de inwoners te verbeteren. Die ambitie toont zich ook in de regelgeving rond de LEZ. Tegen 2035 zal een groot deel van de thermische voertuigen niet meer binnen mogen op het grondgebied. Dat doel wordt gefaseerd bereikt. Leefmilieu Brussel heeft Connect ingeschakeld voor het beheer van de website LEZ.brussels en alle communicatie over de LEZ.

Aanpak

Connect heeft een werkproces opgesteld dat voortdurend wordt geëvalueerd. Onze collega werkt een keer per week bij Leefmilieu Brussel op de site van Tour & Taxis. Zo staat hij dicht bij het team 'Duurzame Mobiliteit'. Hij neemt bovendien deel aan interne vergaderingen om te bepalen welke punten of thema's moeten worden gecommuniceerd en op welke manier en wanneer dat gebeurt.

Hij staat ook in contact met de diensten van Brussel Fiscaliteit en de webbouwers van LEZ.brussels om de gebruikerservaring te optimaliseren. Zowel op technisch als inhoudelijk vlak volgt hij de website op.

Parallel hebben we een uitgebreide mediascreening en screening van de website gevoerd.

Resultaat

Het project bevindt zich in een belangrijke fase. In 2025 zullen er nieuwe toegangsbeperkingen gelden voor nieuwe categorieën van voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Connect heeft verschillende aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd op de website LEZ.brussels. Tegelijkertijd hebben we een volledige communicatiekit ontwikkeld, met onder andere mailings, nieuwsbrieven, redactie voor social media en visuals. Via die wegen kunnen we iedereen voor wie de nieuwe maatregelen gelden juist informeren. Daarnaast stelden we een communicatieplan op voor de sociale media van Leefmilieu Brussel om op een positieve manier te communiceren over de LEZ.

Facts & Figures

  • De lage-emissiezone is ingesteld in 2018.
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plant een uitfasering van thermisch aangedreven voertuigen tegen 2035.
  • Vijf Brusselse administraties zijn bevoegd voor de LEZ.
  • Onze consultant werkt een keer per week in de kantoren van Leefmilieu Brussel.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Stéphanie

cases

Communicatie- en participatietraject nieuwe wijk in Klein Zundert
Case

Communicatie- en participatietraject nieuwe wijk in Klein Zundert

Somnium Real Estate B.V.

Vastgoedcommunicatie voor de Chocoladefabriek in Tongeren
Case

Vastgoedcommunicatie voor de Chocoladefabriek in Tongeren

De Chocoladefabriek

20% minder CO2 samen met alle Vilvoordenaren
Case

20% minder CO2 samen met alle Vilvoordenaren

Stad Vilvoorde