Communicatiestrategie om het imago van de sector te verbeteren

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een dynamische organisatie die een echte referentie wil worden en het imago van de sociale huisvestingssector wil verbeteren. De sector is van essentieel belang om mensen met beperkte middelen toegang te geven tot degelijke huisvesting. Toch heerst er vaak een negatieve perceptie over de sector. Connect kreeg de taak om de BGHM te helpen in haar communicatiestrategie.

Vraag

Met een enthousiast en dynamisch team wilde de BGHM haar rol als facilitator bevestigen en in de schijnwerpers zetten. Ze wilde een sterke en duidelijke communicatiestrategie ontwikkelen met een realistisch en op maat gemaakt actieplan voor de periode 2020-2025. Dat bleek een grote uitdaging te zijn, gezien het slechte imago van de sector én het uitgebreide gamma aan taken van de BGHM. Denk aan het verwerven, renoveren en bouwen van hoogwaardige huisvesting, het verbeteren van de sector, het administratief toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’S) en adviesverlening aan partners en sociale huurders. Al die functies, opdrachten en rollen van de BGHM moesten worden samengebracht in een allesomvattende en veelzijdige strategie.

Aanpak

Ten eerste heeft Connect een uitgebreide audit uitgevoerd van de externe communicatie. We deden research en gingen in gesprek met medewerkers en administratieve en politieke verantwoordelijken. De resultaten daarvan goten we in een SWOT-analyse. Vervolgens organiseerden we workshops met medewerkers en bestuurders en focusgroepen met de leidinggevenden van de OVM’s en vertegenwoordigers van huurders. Tijdens die momenten bepaalden we via de big story-techniek het algemene verhaal van de BGHM, de stakeholders waarnaar gecommuniceerd moet worden en de belangrijkste mijlpalen tussen 2020 en 2025. Met alle input stelden we een strategie op die aansluit bij de noden van de BGHM.

Resultaat

De BGHM heeft nu een gedragen communicatiestrategie voor vijf jaar die past bij de uitdagingen en nieuwe richtlijnen. In de strategie hebben we de doelstellingen van de BGHM aangepast. Het doel is niet meer om het imago van de sector te veranderen, maar wel om als kenniscentrum en betrouwbare speler bij te dragen aan dat imago. Om dat doel te bereiken, hebben we verschillende stappen uitgewerkt. Voordat we het imago van een hele sector aanpakken, is het allereerst belangrijk om de basis te leggen voor nabije en educatieve communicatie. Daarmee kan de BGHM haar partners beter adviseren, meer in interactie treden en kennis delen met haar stakeholders. Op die manier vergaart de BGHM meer bekendheid.

Facts & Figures

  • De BGHM heeft 30 opdrachten volgens de Brusselse Huisvestingscode.
  • De BGHM beheert 289 projecten.
  • In 2016 telde het Brussels Gewest 36.117 sociale woningen en stonden bijna 40.000 mensen op de wachtlijst.
  • Het Brussels Gewest heeft 16 OVM’s onder administratief toezicht van de BGHM.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Julie

cases

gemeente maasgouw global goals
Case

Communicatieaanpak voor duurzaamheidsprogramma gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw

Informatieposter De Warmste Maand Venlo
Case

Communicatie- en participatiestrategie voor het eerste warmtenet in Venlo

Gemeente Venlo

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners
Case

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant