Intensieve omgevingscommunicatie- en participatie voor gebiedsvisie Bavel

Er staat de komende jaren van alles te gebeuren in Bavel, een dorp ten zuidoosten van de stad Breda. Zo komen er nieuwe woningen, is er een wens voor meer ontmoetingsplaatsen en natuur, behoefte aan een nieuwe plek voor verenigingen en meer ruimte voor bedrijven. De impact van deze ontwikkelingen is groot, de ruimte beperkt. En de meningen hierover? Die zijn verdeeld. De gemeente Breda heeft Connect gevraagd een intensief omgevingscommunicatie- en participatietraject op te starten met als doel samen met het dorp te werken aan een gebiedsvisie voor Bavel.

Vraag

In het najaar van 2021 stelde de Bredase gemeenteraad de Omgevingsvisie Breda 2040 vast. De omgevingsvisie is een kompas om richting te geven aan urgente maatschappelijke opgaven in de gemeente. Een aantal onderwerpen uit de omgevingsvisie kwamen niet overeen met de wensen en verwachtingen van inwoners uit Bavel. Zij hadden ondertussen een eigen, heel andere toekomstvisie opgesteld en voelden zich niet gehoord. Dat zorgde voor een hoop weerstand, waardoor de samenwerking tussen de gemeente en het dorp in een impasse belandde. Aan Connect de vraag om een doordachte aanpak te adviseren om weer te komen tot een gelijkwaardig gesprek en samen te werken aan een vertaling van de omgevingsvisie; de gebiedsvisie voor Bavel.

Aanpak

Connect adviseerde een fundamentele kanteling in de aanpak, met als doel dat communicatie en participatie elkaar gaan versterken. Voor wat betreft omgevingscommunicatie adviseerden we de gemeente om mensen in het dorp tijdig en juist te informeren over we de ontwikkelingen. Met een nieuwe subwebsite, de Bavel Update (nieuwsbrief) en wekelijkse fysieke inloopmomenten in het dorp. Voor het participatietraject drukten we eerst een pauzeknop in. Met vertegenwoordigers uit het dorp en de gemeente zijn we een verkenning gestart om samen te ontdekken hoe er samengewerkt kon worden. Zowel op inhoud als op proces. We organiseerden hiervoor een intensief traject met als eindresultaat een doorstartdocument waarin het ‘Bavels model’ werd uitgewerkt: een vernieuwende samenwerking op basis van coproductie. Vanuit het Bavels model werkten vervolgens 40 betrokkenen, onder procesbegeleiding van oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden, in 5 themagroepen aan de uitwerking van een gebiedsvisie voor Bavel. Het hele dorp werd in dit proces nauw betrokken. Zo polsten we met twee grote informatiemomenten de ideeën uit de themagroepen en lieten we het dorp meedenken. Ten slotte investeerden we in een heuse documentaire, waarin alle spelers in dit bijzondere proces gevolgd werden en openhartig deelden wat goed ging maar ook waar het spannend werd.

Resultaat

Het intensieve omgevingscommunicatie- en participatietraject resulteerde in een gebiedsvisie van en voor het dorp Bavel. De samenwerking en het vertrouwen tussen de gemeente en het dorp hebben een nieuwe basis gekregen waarop de komende jaren wordt verder gewerkt. Zodat Bavel de komende decennia nog mooier, leefbaarder en veiliger wordt.

Facts & Figures

  • Bavel is een dorp ten zuidoosten van de stad Breda met ongeveer 8.000 inwoners.
  • 19 vertegenwoordigers van de gemeente en uit het dorp Bavel hebben meegedaan aan een intensieve verkenning. Twee betrokken wethouders gaven hiervoor de opdracht.
  • 40 betrokkenen vanuit de gemeente en het dorp, waaronder oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden, werkten in 5 themagroepen aan een gebiedsvisie.
  • Ongeveer 400 bezoekers kwamen naar de Bavelse wintermarkt, het moment waarop de eerste ideeën werden getoetst.
  • De gebiedsvisie Bavel 2040 gaat in op de thema’s wonen, werken, infrastructuur, natuur en leven & ontspannen.

Connect heeft de opdracht doortastend en voortvarend opgepakt en uitgevoerd, zowel op strategisch als op operationeel niveau. En met resultaat!

Jan-Dirk Geschiere, Programmamanager Bavel bij Gemeente Breda

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Projectcommunicatie over kleine en grote wegenwerken
Case

Projectcommunicatie over kleine en grote wegenwerken

Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

No title
Case

Communicatie- en participatieplan voor gemeente Venlo

Gemeente Venlo

De Mobiliteitsbrief van A tot Z: redactie, lay-out en drukwerken
Case

De Mobiliteitsbrief van A tot Z: redactie, lay-out en drukwerken

Departement Mobiliteit en Openbare Werken