Communicatiestrategie voor het federale gezondheidsnetwerk EBP

Het EBP-netwerk is een federaal gezondheidsnetwerk dat werd opgericht in 2019. Het doel van het netwerk? De richtlijnen uit de medische gezondheidszorg die gebaseerd zijn op feiten (Evidence Based Practice), centraliseren. Er is nood aan coördinatie tussen de verschillende actoren, maar daarnaast ontbreekt er ook een overkoepelende communicatiestrategie. Het EBP-netwerk vroeg aan Connect om een communicatiestrategie, ondersteund door een actieplan, te ontwikkelen voor de periode 2021-2025.

Vraag

Tientallen partners in de sector zijn gegroepeerd binnen het EBP-netwerk. Dat maakt het moeilijk om de structuur van de organisatie en de rol van elk van haar leden te begrijpen. Daarnaast moet het netwerk kunnen communiceren met verschillende belanghebbenden en hen kunnen mobiliseren. Zo is het een uitdaging om Franstaligen te bereiken, omdat zij minder vertrouwd zijn met de methoden van Evidence Based Practice. Om deze uitdagingen aan te gaan, is het federale platform bereid om haar communicatie en coördinatie met en naar partners verder uit te bouwen, om zich zo als een referentienetwerk binnen de medische sector te kunnen positioneren.

Antwoord

Om deze op maat gemaakte communicatiestrategie uit te werken, voerden we eerst een interne audit uit naar de communicatie van het EBP-netwerk. Op basis van research en diverse interviews met mensen uit verschillende domeinen van het netwerk, brachten we de zwaktes en sterktes van de communicatie in kaart, met behulp van een SWOT-analyse. Daarnaast organiseerden we een focusgroep met de leden van de adviesraad en verspreidden we een online enquête onder de verschillende partners en gebruikers van het EBP-netwerk. Op die manier konden we hun persoonlijke meningen en visies integreren in de toekomstige en overkoepelende strategie van het netwerk.

Ten slotte werkten we ook participatieve digitale workshops uit. Samen met het coördinatieteam en de partners van het netwerk achterhaalden we zo de Big Story en het discours van het netwerk tot nu toe. De primaire en secundaire stakeholders van het EBP-netwerk werden tijdens deze workshops ook bepaald. Op basis van de SWOT-analyse, de online enquête en de digitale workshops werkte Connect een overkoepelende communicatiestrategie uit voor 2021-2025, op maat van de noden en behoeften van het EBP-netwerk.

Resultaat

Aan de hand van de interne audit konden we vaststellen dat er consensus heerst over de doelstelling die het EBP-netwerk nastreeft: richtlijnen rond Evidence Based Practice centraliseren. Het federale netwerk wilde zijn communicatieacties graag bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht brengen, met behulp van de samenwerkingen die het netwerk al had met haar diverse partners.

Toch moest er nog een voldoende sterke strategie worden uitgewerkt. De strategie van Connect was gebaseerd op drie fundamentele acties: verbinden, begeleiden en uitwisselen. Ons actieplan is dan ook gericht op drie stappen:

  1. Het EBP-netwerk positioneren
  2. De communicatie voorbereiden
  3. De communicatie uitvoeren en aan de slag gaan als netwerk

Al deze stappen hebben als doel om het EBP-netwerk om te vormen tot een referentienetwerk, en de fundamenten te leggeven voor een echte Evidence Based Practice cultuur, binnen de Belgische gezondheidszorg.

Feiten en cijfers

  • Het federale EBP-netwerk werd in 2019 opgericht op initiatief van de minister van Volksgezondheid.
  • We hielden 12 interviews met leden van de adviesraad, belangrijke partners en politici
  • 47 mensen namen deel aan onze online enquête en gaven mee wat hun behoeften waren over de communicatie van het EBP-netwerk.
  • Op basis van onze aanbevelingen werd er intussen een communicatiemedewerker aangesteld binnen het EBP-netwerk.

Het EBP-netwerk is complex door zijn structuur, het aantal betrokken partners en de diversiteit van de verschillende belanghebbenden. Dat was een hele uitdaging voor ons team, dat zich moest verdiepen in alle ins and outs van de organisatie, om zo een communicatiestrategie op maat te kunnen uitwerken.

Julie De Schampheleer, Projectleider bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Julie

cases

Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst
Case

Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst

Intercommunale Leiedal

Projectcommunicatie en participatiemanagement voor Nieuwe Sluis Zeebrugge
Case

Projectcommunicatie en participatiemanagement voor Nieuwe Sluis Zeebrugge

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang

Filmploeg aan het draaien in lab
Case

Communicatiebegeleiding Programma Gezondheid

Provincie Noord-Brabant