Communicatie- en participatietraject voor nieuwe stadswijk Drukkerijkwartier

Een bekende plek in Eindhoven, aan de Cederlaan. De plek waar Philips kantoren vestigde, later reclamefoto’s drukte en een klein laboratorium voor drukwerkzaamheden had. Sinds 1994 stond het markante gebouw bekend als drukkerij Eindhoven Packaging. Nu is de locatie klaar voor een geheel nieuwe invulling mét een knipoog naar het verleden: stads wonen in het groen. De naam van de nieuwe wijk is Drukkerijkwartier. Connect ontwikkelde een plan van aanpak voor een vervolg op een eerder uitgevoerd samenspraaktraject met de omgeving.

Vraag

BPD had met het project aan de Cederlaan al een intensief participatietraject achter de rug in 2017, in een buurt die zich laat omschrijven als een hechte gemeenschap. Daar is destijds uitgebreid verslag van gedaan. Twee jaar is er vervolgens een ogenschijnlijke ‘radiostilte’ geweest. Om goede redenen. Het plan is flink bijgesteld in de tussentijd. In het voorjaar van 2021 was het tijd om de radiostilte te doorbreken. Connect werd gevraagd om de omwonenden zorgvuldig te informeren over hoe hun eerdere inbreng is verwerkt in een nieuw stedenbouwkundig plan. BPD vond het van belang dat hun reacties op het bijgestelde plan én eventuele nieuwe belangen opnieuw op tafel konden komen. Dit alles voordat de bestemmingsplanprocedure zou starten.

Aanpak

In 2021 werd het samenspraaktraject hervat, een informatiebijeenkomst op 2 juni 2021 was daarvan het startpunt. In 5 stappen gingen we aan de slag:

 1. We maakten een quick scan van de omgeving om scherp te krijgen welke belangen er speelden. Bij de omwonenden, maar ook bij andere groepen in de omgeving van het Drukkerijkwartier.
 2. Actualisatie van de basiscommunicatiemiddelen. De inbreng die we in stap 1 ophaalden, leidde samen met de nieuwe procesinformatie tot een nieuwe basisboodschap, een Q&A en een tijdlijn voor op de projectwebsite.
 3. We organiseerden een digitale informatiebijeenkomst op 2 juni 2021, namelijk een Teams Live Event met veel ruimte voor het stellen van vragen.
 4. Persoonlijke gesprekken. Voor direct omwonenden die de behoefte hadden om een-op-een door te praten, maakten we tijd.
 5. Verslaglegging en terugkoppeling. We koppelden transparant en structureel terug naar de belanghebbenden over hoe hun inbreng leidde tot aanpassingen in het plan.

Resultaat

Op basis van de inbreng tijdens dit participatietraject hebben we drie belangrijke hoofdthema’s opgehaald:

 • Verkeer en ontsluiting
 • Groen en openbare ruimte
 • Woningen en privacy

De thema’s zijn zo goed als mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan voor het Drukkerijkwartier. Alle ondernomen activiteiten en de opgehaalde inbreng verwerkten we in een participatieverslag dat voldoet aan de Eindhovense Routeplanner Samenspraak.

Facts & Figures

 • In de nieuwe stadswijk Drukkerijkwartier is ruimte voor circa 220 stadswoningen.
 • Ongeveer 35 direct omwonenden logden in tijdens het Teams Live Event, samen stelden ze 49 vragen.
 • Het participatietraject leidde tot 3 belangrijke hoofdthema’s die verwerkt zijn in het uiteindelijke bestemmingsplan voor nieuwe wijk.

Mooi om te zien dat in dit traject veel wensen uit de omgeving zijn geland in het uiteindelijke plan voor de nieuwe woonwijk.

Moniek Schoofs, senior communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen
Case

Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen

Scholen van Morgen

Vastgoedcommunicatie voor de Chocoladefabriek in Tongeren
Case

Vastgoedcommunicatie voor de Chocoladefabriek in Tongeren

De Chocoladefabriek

Communicatie- en participatietraject voor nieuwbouwwijk Woonakker
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwbouwwijk Woonakker

BPD, Van Wanrooij en gemeente Breda