Communicatiestrategie en -uitvoering HOV Hasselt-Maastricht

Limburgers met een elektrische trambus laten reizen tussen Hasselt en Maastricht: dat is het doel van het project HOV Hasselt-Maastricht. Sinds juni 2023 werkt De Werkvennootschap in opdracht van de Vlaamse Regering aan het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op deze verbinding. De trambus moet een kwaliteitsvol, comfortabel en aantrekkelijk alternatief voor de wagen worden. Connect verzorgt de communicatiestrategie en -uitvoering om iedereen te informeren en te betrekken. Van de man in de straat tot de minister.

Vraag 

Er wordt al meer dan 20 jaar gesproken over een snelle en comfortabele verbinding tussen Hasselt, Diepenbeek, Bilzen, Lanaken en Maastricht. Nu is er een frisse doorstart: De Werkvennootschap werkt een tracé voor een trambus uit met oog op een snelle ingebruikname. Communicatie is daarbij essentieel, zeker gezien de gevoeligheid van het project bij de politiek en in de omgeving. Samen met Sweco (studiebureau) en Common Ground (stakeholdermanagement) is Connect daarom aangehaakt om het project te positioneren en te zorgen voor zowel interne communicatie met de stakeholders als externe communicatie naar het grote publiek.

Aanpak

Omdat we ervan overtuigd zijn dat een geïntegreerde aanpak de beste resultaten oplevert, werkt het team intensief samen met de verschillende gemeenten en andere stakeholders. In de eerste fase ligt de focus op het informeren en betrekken van de juiste partners. Door vandaag te investeren in het bouwen van goede relaties, creëren we een breder draagvlak en vergroten we de kans van slagen. Dat interne proces begeleidt Connect op communicatief vlak: van presentaties voor werksessies tot een duidelijk basisverhaal en uitgebreide Q&A voor het studieteam. Zo vertelt iedereen hetzelfde verhaal. In een complexe politieke omgeving is een juiste woordkeuze immers uiterst belangrijk.

Resultaat

Aan de hand van een dagelijkse pers- en sociale mediascreening houden we in de gaten hoe het project in de media verschijnt en peilen we reacties uit de omgeving. Zo spelen we direct in op wat er leeft en sturen we bij waar nodig. Ondertussen werken we ook aan de positionering van het project. Dankzij een nieuwe projectnaam en eigen website kreeg het project al een eigen identiteit. Een essentiële basis voor alle toekomstige communicatie. Wanneer de tijd rijp is, zetten we ook in dit project in op een uitgebreide publiekscommunicatie met verschillende publieke infomomenten en andere communicatieacties. Want iedereen heeft recht op juiste en volledige informatie.

Facts & Figures

  • Na meer dan 20 jaar werd er in 2023 een frisse doorstart gemaakt.
  • Er werden 13 verkennende gesprekken met verschillende stakeholders in de eerste oriëntatiefase gevoerd.
  • Het doel is om de elektrische trambus door 5 gemeenten te laten rijden.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Lara

cases

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio
Case

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio

Regio Noord-Limburg – de Gezondste Regio

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT
Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg
Case

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg

De Werkvennootschap