Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling

Structureel huiselijk geweld stoppen en duurzaam oplossen. Met die missie zijn de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling in regio’s Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond hard aan de slag. Alle benodigde expertise komt samen: denk-, doe- en doorzettingskracht onder 1 dak. Een nauwe samenwerking met partners uit het zorg- en strafdomein is hierbij cruciaal. Om hun missie, visie en onderlinge relatie kracht bij te zetten, vroegen zij Connect om voor ieder centrum een logo en huisstijl te ontwikkelen

Vraag

De logo’s voor de centra moesten zowel de eigenheid als de verbondenheid uitstralen. Beide centra zijn gekoppeld aan een regio. De vraag was om de logo’s aan te laten sluiten bij de huisstijl van de regio. Omdat inhoud, strategie en vormgeving hierbij hand in hand gingen, ging een projectteam bestaande uit een communicatieadviseur en designer, met de vraag aan de slag.

Aanpak

Om tot een logo en huisstijl te komen die naadloos past bij de beide centra, is een gezamenlijke werksessie georganiseerd. Vooraf aan de werksessie kregen de teams van beide centra een inhoudelijke vragenlijst toegestuurd. Hierin werd gevraagd naar de belangrijkste doelgroep, ambitie, kernwaarden en aanpak. Tijdens de sessie werden de overeenkomsten en verschillen tussen het centrum in Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond verkend, aan de hand van de antwoorden op de vragen. Daarnaast werd met een informatieve presentatie over logo’s en vormgeving de mogelijkheden en wensen over de vormgeving opgehaald.

Resultaat

Het resultaat was een creatieve briefing waarmee in korte tijd logo’s en huisstijlen werden vormgegeven die onderstreepten wat elk centrum uniek maakt en wat ze verbindt. Naast de logo’s en het huisstijlhandboek, werden een e-mailhandtekening, visitekaartjes, Word- en Powerpointformat opgeleverd. De huisstijl van regio Hart van Brabant is nog verder uitgewerkt in onder meer een jaarverslag en managementrapportage.

Facts & Figures

  • Naar schatting zijn 1,2 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder in het afgelopen jaar slachtoffer geweest huiselijk geweld.
  • 970.000 volwassenen zijn slachtoffer van langdurig huiselijk geweld.
  • Jaarlijks is naar schatting 12% van de scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs slachtoffer van kindermishandeling.
  • Er is maar één iemand nodig om het geweld te stoppen.

Door de fijne werksessie en prettige samenwerking met de klant hadden we heel snel een goed logo te pakken.

Tessa Dwyer, projectleider bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Tessa

cases

Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst
Case

Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst

Intercommunale Leiedal

Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s
Case

Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic