Projectcommunicatie nieuwe rondweg in Asse

Als partner van studiebureau Tractebel Engie ondersteunt Connect in het communicatie- en participatietraject van een nieuwe rondweg in Asse. Wegen en Verkeer legt een weg rond het centrum van de gemeente aan om doorgaand verkeer te weren en de mobiliteit en leefbaarheid drastisch te verbeteren. Bij het uittekenen van het ontwerp wordt er ook rekening gehouden met belangrijke randvoorwaarden zoals groen, natuur, lokale fiets- en wandelverbindingen, speelruimte en ontmoetingsplekken.

Vraag

Connect stemde samen met het Agentschap Wegen en Verkeer een aanpak af om de inwoners van Asse te informeren en te betrekken bij het project in de verschillende fases. We geven communicatieadvies, werken communicatieacties uit en ondersteunen de participatiemanager bij het uitwerken van dialoogtafels en buurtgesprekken. Met transparante communicatie nemen we de omwonenden mee in het proces van de nieuwe rondweg en verhogen we het draagvlak voor het project.

Aanpak

Op basis van uitvoerige research en overleg met verschillende partijen die betrokken zijn bij het ontwerp van de rondweg, werkte Connect een communicatiestrategie uit. Het doel van deze strategie: Assenaren breder informeren en hen warm maken voor de komst van de nieuwe rondweg. Ook de uitvoering van die communicatiestrategie nemen we voor onze rekening. We vormen de technische ontwerpen en informatie van het studiebureau om naar heldere informatie voor het brede publiek. Die informatie verschijnt in de vorm van een infokrant, artikels voor het gemeentemagazine, een info- en dialoogmarkt en een up-to-date webpagina over het project. Bij alle producties staat Connect in voor het redactionele en grafische werk.

Resultaat

Met heldere informatie over het ontwerp en de stand van zaken van het project, informeren we alle Assenaren over de rondweg en inventariseren we bezorgdheden en gevoeligheden. We zetten ook in op participatie door ideeën te verzamelen via dialoogtafels en buurtgesprekken.

Facts & Figures

  • De eerste editie van de infokrant viel in meer dan 16.000 brievenbussen.
  • Zo’n 250 Assenaren brachten een bezoek aan de info- en dialoogmarkt.
  • Op de info- en dialoogmarkt ontvingen we 138 reacties.

Connect heeft ons goed begeleid bij de voorbereiding van een evenement (de ‘info- en dialoogmarkt’) en bij de ontwikkeling van een reeks communicatiedragers. De info- en dialoogmarkt oogde heel professioneel en werd positief onthaald door alle betrokken partijen. Connect heeft ook waardevolle elementen toegevoegd aan de communicatiemix. Hun grafische know-how was cruciaal in iedere fase van de communicatie. De copywriter heeft een aantal teksten herschreven en bevattelijk gemaakt voor het brede publiek.

Anton De Coster, Woordvoerder Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Wouter

cases

r-291.jpeg
Case

Communicatiestrategie voor het federale gezondheidsnetwerk EBP

EBP

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei
Case

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei

WIJeindhoven

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark
Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel