Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg (NL)

Limburg is een prachtige provincie, maar op het vlak van gezondheid en participatie is een inhaalbeweging nodig ten opzichte van de rest van Nederland. Een ambitieus beleidsplan is er alvast. Maar in het complexe spel van bevoegdheden en stakeholders geraak je makkelijk het noorden kwijt. Daarom keek men vanuit het provinciehuis in Maastricht naar Connect om een strategisch communicatiekompas te ontwikkelen voor de Sociale Agenda 2025.

Vraag

Een vitaler Limburg, dat is de doelstelling. Tegen 2025 moet die inhaalbeweging gerealiseerd zijn. Dan gaat het over arbeidsparticipatie, maar evengoed over gezondheid, sociale weerbaarheid en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De beleidsmakers werkten op volle snelheid. Er was echter nog geen communicatiestrategie om de resultaten naar buiten te brengen. De provincie vroeg aan Connect een communicatieplan en -kompas om de Sociale Agenda tot bij de Limburger te brengen.

Aanpak

We leerden uiteraard eerst het brede stakeholderveld kennen. Van gemeentebesturen die al goede projecten uitzetten, tot vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de kwetsbare medeburger. Een externe kritische blik was aan de orde. We deden verschillende interviews en koppelden deze inzichten aan de expertise binnen de muren van het provinciehuis. We gebruikten deze inzichten en onze expertise om een sterke strategie te ontwikkelen. De strategie vertaalden we naar een strategisch communicatiekompas dat ervoor zorgt dat alle communicatie wordt gestroomlijnd. Het geeft de verschillende projectmedewerkers en communicatieadviseurs het nodige houvast voor het consistent zichtbaarder maken van de Sociale Agenda.

Resultaat

De brede introductie van het strategische communicatiekompas bij alle projectmedewerkers was een belangrijke stap die er mede voor zorgt dat alle communicatie-uitingen consistent met elkaar en de strategie zijn.

Facts & Figures

  • De Sociale Agenda van Limburg gaat onder andere over onderwijs, de arbeidsmarkt, gezondheid, sociale inclusie, wijkwerking.
  • Doel is om tegen 2025 de achterstand op het vlak van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen.
  • In totaal maakt de provincie 32 miljoen euro vrij om projecten te ondersteunen.

Het strategische communicatiekompas maakt het makkelijker om een moeilijk beleid te communiceren.

Bart Derison, Managing Partner bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

20% minder CO2 samen met alle Vilvoordenaren
Case

20% minder CO2 samen met alle Vilvoordenaren

Stad Vilvoorde

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei
Case

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei

WIJeindhoven