Communicatie- en participatiebegeleiding van mobiliteit- en omgevingsprojecten voor Stad Hasselt

Participatie van de Hasselaar is geen wettelijke plicht, maar een bewuste beleidskeuze. Een duidelijk statement, terug te vinden in het bestuursakkoord 2019 – 2024 van Stad Hasselt. Connect helpt de stad om deze ambitie waar te maken sinds 2020. Concreet ontwikkelden en begeleidden we de communicatie en participatie voor diverse mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsplannen van het stadsbestuur.

Vraag

Hasselt had en heeft ambitieuze plannen voor haar mobiliteit en ruimtelijke ordening en benut daarbij graag de lokale kennis van de Hasselaar. Aan Connect werd gevraagd om de diverse participatietrajecten van de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening uit te denken en te begeleiden. We begeleidden participatie- en communicatietrajecten in functie van bereikbaarheids- en circulatieplannen, buurtontwikkelingsvisies, veranderingen aan het parkeerbeleid en de herinrichting van specifieke straten en verkeerssituaties.

Aanpak

Connect heeft voor elke opdracht een aangepaste aanpak ontwikkeld. Tegelijkertijd zorgden we voor een uniforme en herkenbare uitstraling. Succesvolle projecten dienden als voorbeeld voor nieuwe participatietrajecten, wat een zekere routine en opbouw van ervaring voor de stad Hasselt bracht én herkenbaarheid voor de inwoners.

Voor verschillende trajecten organiseerden we een infomarkt. Afhankelijk van de ruimte voor participatie werd de klassieke setting uitgebreid tot een echt dialoogmoment met gesprekstafels. Soms was een geleide participatiewandeling doorheen de buurt meer aangewezen. Samen met de stad verzorgde Connect de bijhorende brochures, folders, flyers, teksten, visuals, (animatie)filmpjes of persteksten van a tot z. Voor een aantal trajecten werkten we fysieke cocreatiepaketten uit.

Voor verschillende trajecten was er een bijkomend traject naar specifieke doelgroepen. Dat was het geval voor het traject van de bereikbare binnenstad en het parkeerbeleid. We organiseerden participatieve workshops voor onder andere zorgverleners en handelaars. Voor een aantal trajecten organiseerden we een online bevraging en/of een stadsbrede participatiecampagne met oproep tot deelname via raamstickers, ecologische graffiti, animatie enzovoort. 

Resultaat

De voorbije jaren werden heel wat Hasselaars betrokken bij het mobiliteit- en ruimtelijk beleid in hun buurt en stadsbreed. Het is niet overdreven te stellen dat participatie ondertussen een reflex is geworden. De inspanningen van de stad Hasselt zorgden voor het nodige draagvlak voor heel wat ingrijpende maatregelen op vlak van mobiliteit (circulatie en parkeren) en ruimtelijke ordening (voorzieningen en inplanning). En dat zowel in de binnenstad als de buurten en wijken (Kiewit, Banneux, Runkst, Kuringen, Heilig Hartwijk).

Facts & Figures

  • De samenwerking tussen Hasselt en Connect loopt sinds 2020.
  • Connect begeleidde zo'n 21 participatiemomenten: infomarkten, workshops met doelgroepen, buurtwandelingen en andere participatiemomenten.
  • We begeleidden 3 digitale (stadsbrede) bevragingen.
  • We realiseerden 7 infofilmpjes (animaties of video's).
  • We verzorgden 26 brochures, informatieve kaarten of folders. Bovenkant formulier

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Jan

cases

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel
Case

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio
Case

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio

Regio Noord-Limburg – de Gezondste Regio

Connect - Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling
Case

Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling

Regio's Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond