Communicatiebegeleiding en persopvolging om Zuid-Limburg bereikbaar te houden

Nederland investeert meer in asfalt, maar niet genoeg om de toenemende verkeersdrukte op te vangen. In 2018 kondigde minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen aan dat de stilstand door files in Nederland de komende vijf jaar met ruim een derde zou kunnen toenemen, als er geen maatregelen genomen worden. Het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is het resultaat van een regioconvenant om verschillende vervoersmodi, innovatie, duurzaamheid, logistiek en minderhindermaatregelen in Zuid-Limburg samen te brengen. Connect werd ingeschakeld om het programmabureau op tactisch en operationeel niveau te ondersteunen en staat in voor de persopvolging.

Vraag

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Limburg, convenantpartners en een aantal Zuid-Limburgse gemeenten zetten gezamenlijk in op het bereikbaar houden van de Nederlandse regio Zuid-Limburg. Connect werd ingeschakeld voor ondersteuning om de initiatieven onder de koepel van Zuid-Limburg Bereikbaar onder de aandacht te brengen.

Aanpak

Connect ondersteunt gedurende 30 uur per week het programmabureau ter plaatse om de communicatie rond acties en diensten van Zuid-Limburg Bereikbaar mee op te zetten, te coördineren en uit te voeren. Connect werd ingeschakeld om samen met het bureau vaste communicatiemiddelen (digitale nieuwsbrief, advertorials in huis-aan-huisbladen, website en social mediakanalen) af te stemmen, contacten met externe partijen te onderhouden en evenementen te organiseren om de organisatie en haar activiteiten in de kijker te zetten.

Bij aanvang van de opdracht startten we met het (handmatig) screenen van diverse media in binnen- en buitenland. Programmamedewerkers ontvangen op weekdagen vóór 8.30 uur een overzicht van persartikels. Op die manier is iedereen bij de start van de werkdag op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen. Een consequente persopvolging verzekert ook dat er snel wordt opgepikt wat er over de organisatie in de pers verschijnt, waar men meteen en doelgericht op kan inspelen.

Facts & Figures

  • Een Connect-medewerker werkt 4 dagen per week front office bij opdrachtgever Zuid-Limburg Bereikbaar in Maastricht.
  • De dagelijkse persscreening ging in januari 2019 van start. Tot en met maart 2020 werden er 1737 artikels en 235 social media-overzichten in 292 persoverzichten verzonden.
  • 215 medewerkers ontvangen dagelijks het persoverzicht. 

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Lien

cases

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark
Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel

Hasselt participatietraject bereikbare binnenstad De Nieuwe Hasselaar mock-up
Case

Communicatie- en participatiebegeleiding van mobiliteit- en omgevingsprojecten voor Stad Hasselt

Stad Hasselt

Projectcommunicatie voor hoogspanningsnetbeheerder Elia
Case

Projectcommunicatie voor hoogspanningsnetbeheerder Elia

Elia