Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland

Samen werken aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. Dat is het doel van SmartwayZ.NL, een innovatief mobiliteitsprogramma met ruim 200 partners, waaronder de provincies Noord-Brabant en Limburg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstraat, bedrijven en kennisinstellingen. Connect werkt mee aan de zichtbaarheid en communicatie in twee teams: team Corporate Communicatie en team Structurele Gedragsverandering.

Vraag

Door met zoveel diverse partijen uit de Triple Helix samen te werken aan hetzelfde doel, zetten we grote stappen in de uitdagende mobiliteitstransitie. De verschillende projecten zijn onderverdeeld in meerdere deelopgaven. Denk bijvoorbeeld aan Smart Mobility, Smart Logistics, Verkeersmanagement en Structurele Gedragsverandering & Werkgeversbenadering. Die hoeveelheid aan betrokken partijen, projecten en complexe samenwerkingsverbanden vraagt om duidelijke en strategische (interne) communicatie. Connect helpt daarbij. Bovendien ondersteunen we SmartwayZ.NL in het zichtbaar maken van haar visie, plannen en resultaten op korte én lange termijn.

Aanpak

Hoe doen we dat? Voor elk team van SmartwayZ.NL werken we een communicatieplan op maat uit. Telkens met als belangrijkste doel de effecten van de slimme mobiliteitsoplossingen in de kijker zetten. Met die oplossingen geven we invulling aan de maatschappelijke opgaven waarvoor we vandaag met z'n allen staan: woningnood, energieschaarste, krapte op de arbeidsmarkt, kostbare vrije ruimte, bereikbaarheid en de mobiliteitstransitie.  Naast de algemene communicatie zoals de digitale nieuwsbrief, het beheer van socialmediakanalen, redactie van nieuwsberichten en het beheer van de website, zetten we in 2021 een grote Groeten uit 2040-campagne op. Die campagne zette de nieuwe strategische koers van SmartwayZ.NL en de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst in de kijker. Een onderdeel van de campagne was het SmartwayZ.NL-spel, waarin mobiliteitsprofessionals aan de slag moeten met diverse mobiliteitsdilemma's. Elke communicatieadviseur is bovendien verantwoordelijk voor een specifiek team en voor een lijstje partners. Zo doen we aan strak relatiemanagement en houden we de lijntjes in dit omvangrijke programma kort. 

Resultaat

We zorgen ervoor dat de communicatie richting de partners vlot verloopt en de visie, plannen en resultaten van SmartwayZ.NL de verdiende aandacht krijgen van het hele netwerk. Niet alleen van mobiliteitsexperts die werken bij de overheid, maar ook van bedrijven, onderwijsinstellingen en de (vak)media. Zo zorgen we er samen voor dat de slimme mobiliteitsoplossingen landen in diverse organisaties en kunnen opschalen om écht het verschil te gaan maken. 

Facts & Figures

  • We haalden afgelopen jaar met SmartwayZ.NL meer dan 40 keer de pers.
  • Het SmartwayZ.NL-spel werd tot nu toe 65 keer aangevraagd.
  • We onderhouden voor SmartwayZ.NL de website; deze werd in 2022 ruim 24 duizend keer bezocht.
  • SmartwayZ.NL-posts op LinkedIn worden gemiddeld meer dan 12.000 keer per maand bekeken.

Binnen SmartwayZ.NL bieden we slimme mobiliteitsoplossingen om Zuid-Nederland bereikbaar en leefbaar te houden, waarbij ook structurele gedragsverandering en werkgeversbenadering een belangrijk onderdeel is. Connect helpt hierbij met slimme mensen voor een slimme, communicatieve aanpak binnen een netwerkorganisatie waar vele overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij betrokken zijn. Een fijne samenwerking, die we graag voortzetten. Er is nog veel werk te verzetten bij de transformatie van de mobiliteit!

Esther Thijssen, Teamleider communicatie SmartwayZ.NL

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Mauranne

cases

Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel
Case

Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel

leefmilieu Brussel

Introductie van het Brabant Outcomes Fund
Case

Introductie van het Brabant Outcomes Fund

Provincie Noord-Brabant

Bereikbaarheidsadvies op maat van bewoners en handelaars
Case

Bereikbaarheidsadvies op maat van bewoners en handelaars

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant