Omgevingscommunicatie voor windpark Ventori

64.000 gezinnen van groene, hernieuwbare en betaalbare stroom voorzien. Dat is de ambitie van het windpark Ventori. Vier spelers in de windenergie onderzoeken samen de mogelijkheid om dat nieuwe windpark de komende jaren te realiseren in Tongeren en Riemst. Aan Connect de vraag om de communicatie naar de bewoners van het projectgebied in goede banen te leiden en zo een bijdrage te leveren aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Vraag

Elicio, Eneco, Limburg win(d)t en Luminus hebben de handen ineengeslagen voor het projectvoorstel Ventori. In de windrijke zone langs de E313 in Tongeren en Riemst onderzoeken ze de mogelijkheid om vijftien windturbines te plaatsen. Het project kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen voor 2030. Volgens die doelstellingen moet er namelijk tegen dat jaar 2.500 MW aan windenergie zijn geïnstalleerd in Vlaanderen. De teller zal eind 2021 op 1.361 MW staan. Er is dus een inhaalbeweging nodig, en daar kan Ventori mee voor zorgen. De huidige planning stelt het jaar 2022 voorop voor de vergunningsaanvraag van het windpark. De initiatiefnemers zochten een betrouwbare communicatiepartner om de buurtbewoners te informeren over het projectvoorstel. Die partner vonden ze in Connect.

Aanpak

Het project start met een uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten. De aanmelding van dit onderzoek in september 2021 vormde een nieuw startpunt in een gebied waar in het verleden al verschillende initiatieven zijn ingediend. Transparante communicatie is daarbij van groot belang. Over de gekozen locaties, de wetgeving rond windenergie, de samenwerking tussen de partners en de mogelijkheden tot inspraak op het onderzoek.

Vanaf het begin stellen we ons zichtbaar en bereikbaar op voor iedereen. We ontwikkelden een nieuwe website als centraal informatiekanaal, zorgden voor een correcte perslancering in Het Belang van Limburg, en namen een projectvideo op waarin het team op een heldere manier uitlegt wat Ventori inhoudt. Via een enquête konden de omwonenden hun eerste vragen en opmerkingen achterlaten bij het projectteam. Die vragen werden beantwoord tijdens de infomarkten die we in oktober in beide gemeentes organiseerden, en waar omwonenden persoonlijk voor werden uitgenodigd. Verder blijft de buurt regelmatig op de hoogte van het project via een digitale nieuwsbrief.

Resultaat

Door open en proactief te communiceren over het projectvoorstel willen we de bezorgdheden uit de buurt over nieuwe windturbines zoveel mogelijk opvangen en wegnemen. We faciliteren de dialoog tussen het projectteam en de omgeving en hopen zo te kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die ons allen aanbelangen.

Facts & figures

  • Ventori kan 64.000 gezinnen per jaar voorzien van groene energie.
  • De 15 windturbines in Tongeren en Riemst kunnen jaarlijks 130.000 ton CO2-uitstoot vermijden.
  • We organiseerden 2 infomarkten om de Tongenaren en Riemstenaren te informeren over het projectvoorstel.

Transparante communicatie is de meest duurzame manier om het contact met stakeholders op te bouwen. De boodschap is niet altijd eenvoudig, maar je bent in ieder geval bereikbaar om samen het gesprek aan te gaan.

Nicole Kooij, projectleider Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Margaux

cases

Communicatie- en participatietraject nieuwe wijk in Klein Zundert
Case

Communicatie- en participatietraject nieuwe wijk in Klein Zundert

Somnium Real Estate B.V.

Communicatievisie A2 Deil-Vught verbindt partners en regio’s
Case

Communicatievisie A2 Deil-Vught verbindt partners en regio’s

Provincie Noord-Brabant, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT
Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT