Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat op een zeer professionele manier om met zijn omgevingsmanagement en stakeholders. Voor een nieuwe 380kV-verbinding tussen Borsele en Tilburg trok TenneT Connect aan voor een omgevingsmanagementplan.

Vraag

De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT legde in 2018 een nieuwe 380kV-verbinding aan tussen Borsele en Tilburg. Tijdens de planfase, waarin er nog vier mogelijkheden voor het traject op tafel lagen, wilde TenneT de omgeving betrekken bij het project. De hoogspanningsnetbeheerder vroeg aan Connect om een omgevingsmanagementplan te schrijven.

Aanpak

Onze adviseurs startten met een analyse van het project en verdiepten zich in de bestaande methodieken waarmee TenneT aan stakeholdermanagement doet. We brachten die kennis en onze ervaringen samen met de verwachtingen van de omgevingsmanager van de 380kV-verbinding. Zo kwamen we tot een gedragen omgevingsmanagementplan.

Resultaat

Omgevingscommunicatie draait rond informeren, betrekken, beleven en educatie. Niet voor één stakeholder, maar verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse betrokkenen in een dynamisch veld. Dat wordt in ons omgevingsmanagementplan stevig in de verf gezet. Voor elke stakeholdercluster stelden we een praktische werkfiche op die zicht geeft op de doelstellingen, acties en timing en richting geeft aan de communicatie naar hen toe. 

Facts & Figures

  • TenneT is een Europese netbeheerder met activiteiten in Nederland en Duitsland.
  • Met ruim 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening aan 41 miljoen eindgebruikers.
  • TenneT beheert 454 hoogspanningsstations en heeft een verzorgingsgebied van 182.000 km2.

Professioneel omgevingsmanagement is bij hoogspanningsprojecten onontbeerlijk en daar speelt TenneT een voortrekkersrol.

Wouter Toelen, Partner en Senior Communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Wouter

cases

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel
Case

Werfcommunicatie voor City2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate

Intensieve werf- en stakeholdercommunicatie voor A2-tunnel Maastricht
Case

Intensieve werf- en stakeholdercommunicatie voor A2-tunnel Maastricht

A2-tunnel Maastricht

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic