Participatiestrategie voor herontwikkeling erfgoed Galvanitasfabriek in Oosterhout

Aan het Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout staan de karakteristieke hangars van de voormalig stoelenfabriek Galvanitasfabriek. Schonck, Schul & Compagnie en BPD Ontwikkeling BV hebben de handen ineengeslagen om dit erfgoedcomplex nieuw leven in te blazen. Het complex behoudt de authenticiteit, het karakter en de geschiedenis van de fabriek. En het wordt dé plek om te wonen, werken en recreëren in Oosterhout. De ontwikkelaars schakelden Connect in voor het participatieproces.

Vraag

De plannen bleken financieel haalbaar en realiseerbaar. Tijd dus om weer met de omgeving in gesprek te gaan. Welke meerwaarde kan de ontwikkeling hebben voor Oosterhout? En welke aandachtspunten wil de omgeving graag meegeven? Connect werd gevraagd een omgevingsdialoog te begeleiden om de omgeving goed te informeren en te betrekken bij de plannen.

Aanpak

Hoe we de omgevingsdialoog handen en voeten hebben gegeven? We voerden een omgevingsscan uit, waarmee we de belanghebbenden in het vizier kregen. In een interactieve werksessie ontrafelden we samen drie sporen:

  • Spoor 1: De dialoog met direct omwonenden en omliggende bedrijven was reeds gestart, en wij rondden deze dialoog zorgvuldig af. We organiseerden een digitale informatieavond voor mensen die in de buurt wonen en een digitale informatiebijeenkomst voor de mensen die rondom de Galvanitasfabriek werken. Er was volop ruimte voor persoonlijk contact tijdens de bijeenkomsten.
  • Spoor 2: We trokken de dialoog breder: de ontwikkeling is namelijk relevant voor heel Oosterhout, van jongeren en cultuurliefhebbers tot toekomstig bewoners. De ontwikkelaars gingen met deze groep geïnteresseerden in gesprek tijdens een digitale lunchbijeenkomst. De nadruk lag hier op het ophalen van kansen voor Oosterhout.
  • Spoor 3: We schreven een uniform basisverhaal dat in de toekomst kracht bijgezet kan worden door het ophalen van verhalen van mensen die vroeger in de fabriek werkten of er in de buurt woonden.

Resultaat

Met onze aanpak begeleidden we de projectontwikkelaars richting een participatieverslag conform de richtlijn Omgevingsdialoog van de gemeente Oosterhout.

Facts & Figures

  • Het woonprogramma bestaat uit ongeveer 210 particuliere en sociale huurwoningen voor een brede groep van starters, doorstromers en ouderen.
  • De hangars bieden 1.800 vierkante meter aan ruimte voor onder meer muziek, dans en toneel.
  • De ontwikkelaars hebben 17 persmomenten gecreëerd, 33 omgevingsdialoog gesprekken gevoerd en 16 marktonderzoeken laten uitvoeren.
  • De bouw van de eerste appartementen staat gepland voor 2022.

Door het inschakelen van Connect zijn we in staat geweest om alle stakeholders rondom de Galvanitasfabriek in kaart te brengen en hebben we de omgevingsdialoog in kunnen zetten als waardevolle aanvulling op het ontwikkeltraject.

Buddy van der Heijden, Schonck, Schul & Compagnie en BPD Ontwikkeling BV

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe stadswijk Drukkerijkwartier
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe stadswijk Drukkerijkwartier

BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Participatietraject voor 235 nieuwe appartementen aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda
Case

Participatietraject voor 235 nieuwe appartementen aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda

VaMaS BV

Positioneringsstrategie en lancering van het stadsvernieuwingsproject Turnova
Case

Positioneringsstrategie en lancering van het stadsvernieuwingsproject Turnova

Turnova