Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst

‘Kunnen we als antwoord op de stijgende vraag naar ruimte om te ondernemen ook letterlijk naar boven kijken?’ Die vraag vormde de aanleiding voor ‘De Stapel’, een project van intercommunale Leiedal met steun van het Interreg-project Circ-NSR. Met ‘De Stapel’ wilde Leiedal onderzoeken hoe haalbaar het is om een innovatief gestapeld en circulair bedrijfsgebouw te bouwen op bedrijventerrein Evolis in Kortrijk.

Vraag

‘De Stapel’ zou een plek moeten zijn waar maakbedrijven boven elkaar hun (fabrieks)hallen hebben, en kennis en materialen delen in hun bedrijfsproces. Een ambitieus idee rijp voor verder onderzoek op architecturaal, ruimtelijk én juridisch vlak. In een consortium met TRANS architectuur | stedenbouw, fallow, BC Architecten, Arcadis en Rasschaert Advocaten was Connect verantwoordelijk voor de participatiebegeleiding.

Aanpak

Op meerdere momenten in het proces organiseerden en modereerden we participatieavonden met belangrijke stakeholders. We werkten het concept uit, en begeleidden vervolgens de avonden. Voor de eerste participatieavond richtten we ons op de bedrijfswereld, projectontwikkelaars en architecten voor een goed gesprek over architectuur en techniek. Later volgden nog twee participatieavonden: over het juridische en financiële aspect (met notarissen, juristen en ontwikkelaars) en over duurzaamheid en circulariteit (met ondernemers, beleidsmakers en ontwikkelaars). Met een mix van verschillende technieken, zoals interactieve vragen via Mentimeter, groepsgesprekken en een paneldebat, vroegen we de deelnemers naar hun mening. 

Resultaat

Op de eerste participatieavond werd uit drie mogelijke scenario’s een voorkeurscenario gekozen. Dat voorkeurscenario werd nadien nog verfijnd op de tweede en derde avond. Met alle reacties in hun achterzak kon het studieteam zo de Blauwdruk uitwerken: het eindverslag van de studie. Die Blauwdruk is niet enkel voor Leiedal belangrijk, maar kan ook door andere initiatiefnemers gebruikt worden om ambities rond duurzaamheid, circulariteit en ruimtelijke planning in werkelijkheid te brengen. Meer informatie over de uitkomst van het studietraject vind je via https://www.leiedal.be/destapel

Facts & Figures

  • In totaal gaven een 70-tal personen hun vragen en ideeën mee tijdens deze avonden.
  • Het resultaat van de participatieavonden zorgde samen met het studiewerk voor de totstandkoming van 1 voorkeurscrenario. Dit werd vervolgens in detail uitgewerkt in een maquette.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Lara

cases

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark
Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA

Combinatie van ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Agtmaal

Omgevingscommunicatie voor windpark Ventori
Case

Omgevingscommunicatie voor windpark Ventori

Windpark Ventori