nieuwsbericht

Mobiliteit anno 2019: vijf veranderingen door smart mobility

dinsdag 22 oktober 2019

Sinds jaar en dag verzorgt Connect de communicatie voor uiteenlopende infra- en mobiliteitsprojecten. En sinds een jaar of drie worden we steeds vaker betrokken bij projecten over Smart Mobility. Zo werken we intensief mee aan SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. De wereld verandert en dat geldt zeker ook voor mobiliteit. Nieuwe technologische oplossingen kunnen ons verkeer écht slimmer en duurzamer maken. Een welkome ontwikkeling in een periode waar de verkeersdrukte in sneltempo toeneemt. Hieronder vijf veranderingen die wij toejuichen binnen het mobiliteitsdomein.

#1: Samenwerking is cruciaal geworden

Om tot nieuwe vormen van mobiliteit te komen, wordt er volop samengewerkt. Dat wordt steeds vaker vormgegeven vanuit het Triple of Quadruple Helix Model. Met Triple wordt een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en de markt bedoeld, het Quadruple model voegt daar de maatschappij, ook wel de eindgebruikers aan toe. Een goede ontwikkeling als je het ons vraagt. Want zo wordt de kennis van academici en de innovatiekracht van marktpartijen volop benut.

#2: De gebruiker staat centraal, niet langer het vervoermiddel

Overheden dachten voorheen in verschillende modaliteiten. De bus, trein, auto en de fiets. Die tijd is voorbij. Vanaf nu draait het om de reiziger. Ieder persoon is uniek en heeft andere reisbehoeften. Wie daar optimaal op inspeelt, is spekkoper. Het is niet voor niks dat Mobility as a Service (afgekort: MaaS), een begrip is dat sterk aan populariteit wint. Nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals apps voor deelfietsen en deelauto’s, maken het mogelijk om modaliteiten aan elkaar te verbinden en aan de persoonlijke agenda en voorkeuren van het individu.

#3: De zelfrijdende auto komt eraan

En dat is goed nieuws. De zelfrijdende auto kan je zien als dé stip op de horizon. Veel files ontstaan namelijk door onnodig remmen. Veel ongelukken door afleiding en te laat remmen. En veel openbare ruimte is bezet door stilstaand blik. Dat zijn zaken waar de zelfrijdende auto een einde aan kan maken. Steeds meer auto’s zijn al connected, met elkaar en met de weg. Ze kunnen zelfstandig binnen de lijnen sturen of afstand houden ten opzichte van de voorganger. Dat zijn belangrijke eerste stappen in de richting van de zelfrijdende auto.

#4: Data wordt verzameld én toegepast

Data was lange tijd een holle term. Maar inmiddels wordt data toegepast om knelpunten in kaart te brengen en om de doorstroming te verbeteren. Heb je bijvoorbeeld al ooit gehoord van Intelligente Verkeersregelinstallaties (afgekort: iVRI’s)? In Nederland schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Het zijn de nieuwe verkeerslichten die data van voorbijkomend verkeer verzamelen en gebruiken om de vervoersstromen zo vlot mogelijk af te wikkelen. Ook kunnen deze verkeerslichten prioriteit geven aan verkeersdeelnemers, zoals hulpdiensten.

#5: Logistieke stromen worden efficiënter en veiliger

De logistieke sector groeit hard, een stuk harder nog dan de economie gemiddeld groeit. Niet gek ook, want we willen steeds meer met elkaar vervoeren.
Toch rijdt een deel van de vrachtwagens leeg. Er ligt een grote kans op gebied van ladingen delen, zodat de wegcapaciteit beter benut wordt. Ook wat betreft data-uitwisseling tussen bedrijven en overheden worden stappen gezet. Zo kunnen planningen worden afgestemd op de wegsituatie, en kunnen verkeerslichten weer worden afgestemd op die planningen.

De nieuwe rol van communicatie

“Maar jullie waren toch communicatieadviseurs?”, hoor ik je denken. Dat klopt. Vanuit ons vakgebied volgen wij de mobiliteitsontwikkelingen op de voet en dragen wij ons steentje bij. Zo brengen wij voor onze opdrachtgevers reizigers en bestuurders op de hoogte van nieuwe vormen van mobiliteit. Het is belangrijk dat zij weten welke slimme mogelijkheden er vandaag de dag al zijn. En dat niet alleen: we overtuigen hen van het nut en de noodzaak ervan. Daarbij is inzicht in de psyche cruciaal. Reisgedrag is gewoontegedrag en om dat te doorbreken moet je weten hoe je de juiste snaar raakt. Bovendien leggen we met communicatie meer dan ooit verbindingen tussen organisaties die met elkaar samenwerken en tegelijkertijd ook hun eigen belangen hebben. Het is onze uitdaging om een interne communicatiecultuur te laten ontstaan binnen samenwerkingen tussen verschillende overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Wil je meer weten over de rol van communicatie binnen het domein van mobiliteit? Lees dan ook onze eerdere blogs over smart communication en slimme mobiliteit in België. Of bekijk onze cases van SmartwayZ.NL en provincie Limburg (NL), of lees hoe we de kilometerheffing voor vrachtwagens in België introduceerden.

Regelmatig communicatietips, strategische insights en inspirerende artikels in je mailbox ontvangen?

Schrijf je dan zeker in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Nieuws

Terugblik op de studiedag 'Omgevingscommunicatie in de praktijk: wat en hoe?'
Nieuwsbericht

Terugblik op de studiedag 'Omgevingscommunicatie in de praktijk: wat en hoe?'

Groepsfoto team Connect op grasveld
Nieuwsbericht

Dit was Connect in 2023!

Tessa Dwyer in gesprek tijdens Connectcafé 2023
Nieuwsbericht

Blik mee terug op een inspirerend Connectcafé